+420 572 580 021

Diferenční tlak

 • DPS 100

Relativní / diferenční / absolutní snímač tlaku, pro velmi nízké tlaky od 0,1 mbar, induktivní sensor, pro nasazení v průmyslu i laboratořích, diferenční rozsah od 0…0,1 mbar do 0…1000 mbar.

Více informací o produktu:

Relativní / Diferenční / Absolutní snímač tlaku

Převodníky tlaku řady DPS 100 jsou vhodné k měření přetlaku, podtlaku a diferenčního tlaku neagresivních plynů. Senzor DPS 100 pracuje na induktivním principu. Poloha membrány je snímána bezkontaktně, což zaručuje dlouhou životnost přístroje. Propracovaná technologie teplotní kompenzace zaručuje minimální chybu vlivem teploty.

Pro silně kolísající tlaky je snímač vybaven účinným tlumením. Jako napájení se používá stejnosměrné napětí 24 VDC (odolnost proti přepólování) nebo 230 VAC (po dohodě 110 VAC , 24 VAC). Robustní provedení umožňuje použití jak v laboratořích tak i v podmínkách průmyslových provozů. Kvalitní mechanická konstrukce zaručuje udržení důležitých parametrů jako je dlouhodobá stabilita, linearita a reprodukovatelnost.

Hlavní oblasti použití jsou:

 • vytápění
 • ventilace
 • klimatizace
 • lékařská technika
 • filtrační technika
 • měření výšky hladiny
 • probubláváním měření rychlosti proudění – clony, Venturi
 • provedení pro relativní, diferenční a absolutní tlak
 • vysoká přetížitelnost až 2 bary
 • dlouhodobá stabilita
 • kompaktní konstrukce
 • spolehlivost krátká časová odezva
 • vysoká životnost
 • další:
  • LC-Displej
  • mezní spínače
  • automatické nulování

Dekontaminované přístroje s ukončenou životností je možno zaslat výrobci k bezplatné likvidaci.

 • DPS+

Snímač tlakové diference, piezoresistivní tlakový sensor, pro nasazení v průmyslu a laboratořích, rozsahy diferenčního tlaku od 0…6 mbar do 0…1000 mbar.

Více informací o produktu:

Snímač tlakové diference

Tlakový snímač DPS+ slouží k měření přetlaků, podtlaků a diferenčních tlaků neagresivních plynů. Základním elementem snímače tlaku DPS+ je teplotně kompenzovaný, piezoresisitivní tlakový sensor. Pracuje bez opotřebení a umožňuje provoz bez nároku na údržbu. Vestavěná elektronika dává jako výstupní signál tlaku úměrný elektrický signál (proud 0(4) … 20 mA nebo napětí 0 … 10 V). Pro silně kolísající tlaky je snímač opatřen tlumením.

K napájení snímače se používá stejnosměrné napětí 24 VDC (odolnost proti přepólování) nebo 230 VAC . Robustní provedení umožňuje nasazení v laboratořích a v průmyslových podmínkách. Snímač tlaku DPS+ se vyznačuje dobrou dlouhodobou stabilitou, linearitou a opakovatelností.

Hlavní oblasti použití jsou:

 • vytápění
 • ventilace
 • klimatizace
 • lékařská technika
 • filtrační technika
 • měření výšky hladiny (probublávání)
 • měření rychlosti proudění
 • náporová trubice, měřící clona
 • pro měření relativního a diferenčního tlaku
 • proudové a napěťové výstupní signály v 2- , 3- a 4- vodičové technice
 • vysoká přetížitelnost
 • výstupní signál teplotně kompenzovaný
 • krátká odezva
 • vysoká životnost

Dekontaminované přístroje s ukončenou životností je možno zaslat výrobci k bezplatné likvidaci.

 • DMD 331

Snímač nízkých tlakových diferencí, polovodičový tenzometr, pro vzduch a neagresivní plyny, kompaktní duralové pouzdro, na přání modul displeje a spínačů, tlaková diference od 0…6 mbar do 0…1 bar.

Více informací o produktu:

Snímač tlakové diferenciace

Typ DMD 331 je snímač tlakové diference pro průmyslové aplikace. Může být oboustranně vystaven tlakům kapalin a plynů slučitelných s nerezí 1.4571 popř. 1.4435 a těsněním Viton. Na přání jsou k dispozici i další materiály těsnění. DMD 331 převádí rozdíl tlaků mezi pozitivním a negativním vstupem na analogový výstupní signál. Nabízí se výstupy 4 … 20 mA / 2-vodič a 0 … 10 V / 3-vodič.

 • měření v otopných soustavách
 • měření na filtrech
 • měření hladiny v tlakových nádobách
 • oba vstupy pro kapalinu
 • jednostranné přetížení až 30-ti násobkem rozsahu dif. tlaku
 • dlouhodobá stabilita
 • kompaktní konstrukce
 • spolehlivost při dynamickém namáhání

Dekontaminované přístroje s ukončenou životností je možno zaslat výrobci k bezplatné likvidaci.

 • DMD 341

Snímač nízkých tlakových diferencí, polovodičový tenzometr, pro vzduch a neagresivní plyny, kompaktní duralové pouzdro, na přání modul displeje a spínačů, tlaková diference od 0…6 mbar do 0…1 bar.

Více informací o produktu:

Snímač nízkých tlakových diferencí

Snímač DMD 341 je určen pro měření nízkých tlakových diferencí vzduchu a neagresivních plynů. Svou kompaktní a robustní konstrukcí je předurčen pro aplikace ve strojírenském průmyslu a při stavbě jednoúčelových zařízení. Základním prvkem snímače je polovodičový tenzometr přímo v kontaktu s médiem. Vyznačuje se velmi dobrou linearitou a dlouhodobou stabilitou. Snímač DMD 341 je k dispozici v řadě variant tlakových a elektrických připojení.

Navíc je možno volit typ výstupního signálu. V kombinaci s modulem displeje a spínačů PA 430 / ASM 430 je pak k dispozici přístroj pro přímé ovládání procesu jako je hlídání zanesení filtrů, hlídání činnosti ventilátorů apd. Možnosti modulu PA 430 jsou podrobně popsány v jeho katalogovém listě. Displej, pouzdro modulu a pouzdro snímače jsou vzájemně otočné. Tím je zaručeno pohodlné čtení údaje při prakticky libovolné montážní poloze snímače.

 • měření nízkých relativních a diferenčních tlaků pro vzduch a neagresivní plyny
 • proudové a napěťové výstupní signály
 • velmi dobrá dlouhodobá stabilita
 • kompaktní konstrukce
 • mechanická odolnost
 • provedení s modulem displeje a spínačů
 • další provedení: na přání

Dekontaminované přístroje s ukončenou životností je možno zaslat výrobci k bezplatné likvidaci.

  

Kontakty

TRESTON spol. s r.o.
Částkov 40
687 12 Bílovice

i
IČ: 26221217
+420 572 580 021 (sekretariát)
+420 572 580 022 (obchodní oddělení)
+420 739 442 121 (obchodní oddělení)
+420 572 580 024 (fax)

Máte dotaz? Kontaktujte nás!