+420 572 580 021

Galvanické oddělovače analogových signálů na lištu DIN TS-35 (IP 20)

  • 222-251 GALVI B

Galvanický oddělovač proudového signálu 4 až 20 mA, zapojení vstupu i výstupu dvouvodičově (proudová smyčka).

Více informací o produktu:

Galvanický oddělovač 4 – 20 mA /4 – 20 mA na lištu DIN TS35

Signál je přiveden na vstup oddělovače a zde je upraven na signál pro optočlen, který zajišťuje vlastní galvanické oddělení. Signál z optočlenu je vhodně zesílen a upraven pro výstup 4 až 20 mA. Obvod pracuje jako pasivní vysílač v proudové smyčce. Výstup oddělovače slouží zároveň k napájení jeho výstupní části. Vstupní část oddělovače je napájena proudovou smyčkou vstupního obvodu.

Oddělovač je určen pro galvanické oddělení proudových signálů 4 až 20 mA.Převodník je určen pro umístění na lištu DIN TS35.

Teplota v okolí krabičky s převodníkem smí dosáhnout za provozu maximálně +70°C.Převodník je možno umístitv libovolné poloze.

Upozornění:

Pro správnou funkci tohoto převodníku je nutné, aby vstupní signál byl galvanicky oddělen od požadovaného výstupního signálu (nelze spojit vstupní svorku “ -IN “ se svorkou “ — “ výstupu!), jinak je nutno použít modul 222-236 GALVI D.

Činnost podle této statě smí vykonávat pracovníci alespoň znalí dle §5 vyhlášky 50/1978 Sb., resp. 51/1978 Sb.Oddělovač 222-251 GALVI B se upevňuje nasunutím na lištu DIN TS35. Nejprve nasadíme horní trn držáku krabičky na horní hranu lišty a pomocí šroubováku (max. 4x1mm) povysuneme jemným páčením zámek dolního aretačního trnu. Dotlačíme spodní část krabičky na lištu a poté zámek uvolníme. Tím se krabička přichytí na lištu. Obdobně lze krabičku z lišty sejmout. Připojovací kabely se zapojí dle obr.2.V případě nutnosti dostavení převodního rozsahu oddělovače je možno po sejmutí víčka krabičky nastavit rozpětí a nulu oddělovače pomocí hodinářského šroubováku. Pozice nastavovacích trimrů je uvedena v obr. 3. K napájení oddělovače se doporučuje stabilizovaný zdroj 222-UNAZ-GALVI 2x24V/1,5W (výrobce TRESTON spol. s r.o.).
Technická data:
– vstupní signál (napájecí proud)   4 až 20 mA (vstupní část je napájena vstupním měřicím proudem)
– úbytek napětí na vstupní straně   < 9 V
– maximální přípustný vstupní proud   93 mA
– výstupní signál   4 až 20 mA
– maximální výstupní proud při přerušení vstupu   28 mA
– max. hodnota zatěžovacího odporu ve výstupní proudové    
smyčce při Vs = 24 V DC   500 Ω
– zapojení vstupu   dvouvodičově (proudová smyčka)
– zapojení výstupu   dvouvodičově (proudová smyčka)
– napájecí napětí výstupní části   11 až 30 VDC (ochrana proti přepólování)
– chyby základní 0,2%
(ČSN IEC 770) hystereze 0,05%
  opakovatelnost 0,07%
  linearita 0,15%
– teplotní závislosti chyba nuly 0,1% / 10K
(ČSN IEC 770) chyba rozpětí 0,2% / 10K
  max. chyba 0,3% / 10K
– napěťové závislosti (ČSN IEC 770)   < 0,008% / 1V
– vliv zatěžovacího odporu   < 0,018% / 100 Ω
– zkušební napětí vstup – výstup 3750 Vac/50Hz 1min.
– pracovní napětí vstup – výstup 1700 Vac
– dlouhodobá stabilita a drift oddělovače   0,006% / 500 hodin
Provozní podmínky zařízení:
– teplota okolního prostředí   0 až +70°C
– relativní vlhkost   40 až 70%
– atmosférický tlak   84 až 107 kPa
– krytí   IP 20
– přípustný průřez připojovacích vodičů   0,35 až 4 mm⊃;
– šířka modulu   22,5 mm
– materiál krabičky   NORYL
– odolnost krabičky proti teplotě   rozměrová stálost do +120°C
– odolnost krabičky proti ohni   samozhášivý plast
– odolnost a stálost proti vibracím 10 až 60 Hz 0.14 mm (amplituda)
  60 až 500 Hz 19.6 m/s⊃; (špičkové zrychlení)
Způsob objednávání:
V objednávce se uvádí: – počet kusů
  – název
  – objednací číslo dle tabulky
Příklad objednávky: 6 ks galvanický oddělovač MODEL 222 – 251 GALVI B
  obj. č.: 222-251 GALVI B

  • 222-251 GALVI C

Galvanický oddělovač, kde vstupní signál je proudový 4 až 20mA a výstupní signál je napěťový 0 až 5V nebo 0 až 10V. Zapojení vstupu dvouvodičově (proudová smyčka), zapojení výstupu třívodičově.

Více informací o produktu:

Galvanický oddělovač na lištu DIN TS35 4 – 20 mA /0 – 5 V (0 – 10 V)

Signál je přiveden na vstup oddělovače a zde je upraven na signál pro optočlen, který zajišťuje vlastní galvanické oddělení. Signál z optočlenu je vhodně zesílen a upraven pro výstup 4 až 20 mA. Tento signál je dalším obvodem převeden na napěťový výstup. Vstupní část oddělovače je napájena proudovou smyčkou, výstupní část se napájí po samostatném vodiči.

Oddělovač je určen pro galvanické oddělení proudového signálu 4 až 20 mA na napěťový signál 0 až 5 V nebo 0 až 10 V.Převodník je určen pro umístění na lištu DIN TS35.

Teplota v okolí krabičky s převodníkem smí dosáhnout za provozu maximálně +70°C. Převodník je možno umístit v libovolné poloze.

Činnost podle této statě smí vykonávat pracovníci alespoň znalí dle §5 vyhlášky 50/1978 Sb., resp. 51/1978 Sb.Oddělovač 222-251 GALVI C se upevňuje nasunutím na lištu DIN TS35. Nejprve nasadíme horní trn držáku krabičky na horní hranu lišty a pomocí šroubováku (max. 4x1mm) povysuneme jemným páčením zámek dolního aretačního trnu. Dotlačíme spodní část krabičky na lištu a poté zámek uvolníme. Tím se krabička přichytí na lištu. Obdobně lze krabičku z lišty sejmout. Připojovací kabely se zapojí dle obr.2.V případě nutnosti dostavení převodního rozsahu oddělovače je možno po sejmutí víčka krabičky nastavit rozpětí a nulu oddělovače pomocí hodinářského šroubováku. K napájení oddělovače se doporučuje stabilizovaný zdroj 222-UNAZ-GALVI 2x24V/1,5W (výrobce TRESTON spol. s r.o.).

Technická data:
– vstupní signál (napájecí proud)   4 až 20 mA (vstupní část je napájena vstupním měřicím proudem)
– úbytek napětí na vstupní straně   < 9 V
– maximální přípustný vstupní proud   93 mA
– výstupní signál   0 až 5 V, nebo 0 až 10 V
– maximální výstupní proud   5 mA
– zapojení vstupu   dvouvodičově (proudová smyčka)
– zapojení výstupu   třívodičově
– napájecí napětí výstupní části   11 až 30 VDC (ochrana proti přepólování)
– chyby základní 0,2%
(ČSN IEC 770) hystereze 0,05%
  opakovatelnost 0,07%
  linearita 0,15%
– teplotní závislosti chyba nuly 0,1% / 10K
(ČSN IEC 770) chyba rozpětí 0,2% / 10K
  max. chyba 0,3% / 10K
– napěťové závislosti (ČSN IEC 770)   < 0,008% / 1V
– vliv zatěžovacího odporu   < 0,018% / 100 Ω
– zkušební napětí vstup – výstup 3750 Vac/50Hz 1min.
– pracovní napětí vstup – výstup 1700 Vac
– dlouhodobá stabilita a drift oddělovače   0,006% / 500 hodin
Provozní podmínky zařízení:
– teplota okolního prostředí   0 až +70°C
– relativní vlhkost   40 až 70%
– atmosférický tlak   84 až 107 kPa
– krytí   IP 20
– přípustný průřez připojovacích vodičů   0,35 až 4 mm⊃;
– šířka modulu   22,5 mm
– materiál krabičky   NORYL
– odolnost krabičky proti teplotě   rozměrová stálost do +120°C
– odolnost krabičky proti ohni   samozhášivý plast
– odolnost a stálost proti vibracím 10 až 60 Hz 0.14 mm (amplituda)
  60 až 500 Hz 19.6 m/s⊃; (špičkové zrychlení)
Způsob objednávání:
V objednávce se uvádí: – počet kusů
  – název
  – objednací číslo dle tabulky
Příklad objednávky: 6 ks galvanický oddělovač MODEL 222 – 251 GALVI C
  obj. č.: 222-251 GALVI C 2

  • 222-236 GALVI D

Galvanický oddělovač pro atypické proudové a napěťové signály na vstupu s výstupem 4 až 20mA.

Více informací o produktu:

Galvanický oddělovač pro atypické signály s proudovým výstupem 4 – 20 mA na lištu DIN TS35

Signál je přiveden na vstup převodníku a zde je upraven na normalizovaný signál. Tento signál je dále veden na obvod galvanického oddělení. Obvod pracuje jako pasivní vysílač v proudové smyčce. Výstup převodníku slouží zároveň k jeho napájení.

Oddělovač je určen pro galvanické oddělení atypických signálů na normalizovaný proudový výstup 4 až 20 mA. Převodník je určen pro umístění na lištu DIN TS35.

Teplota v okolí krabičky s převodníkem smí dosáhnout za provozu max. +70°C (na přání zákazníka za příplatek až +85°C). Převodník je možno umístit v libovolné poloze.

Upozornění:

Pro správnou funkci tohoto oddělovače nelze spojit vstupní svorku “ -IN “ se svorkou “ GND1 “. Pokud je požadováno společné propojení vstupů -IN u více modulů 222-236 GALVI-D, je nutno použít pro každý modul samostatný galvanicky oddělený napájecí zdroj (např. 222-UNAZ-GALVI – výrobce TRESTON spol. s r.o.).

Činnost podle této statě smí vykonávat pracovníci alespoň znalí dle §5 vyhlášky 50/1978 Sb., resp. 51/1978 Sb.Převodník 222-236 GALVI-D se upevňuje nasunutím na lištu DIN TS35. Nejprve nasadíme horní trn držáku krabičky na horní hranu lišty a pomocí šroubováku (max. 4x1mm) povysuneme jemným páčením zámek dolního aretačního trnu. Dotlačíme spodní část krabičky na lištu a poté zámek uvolníme. Tím se krabička přichytí na lištu. Obdobně lze krabičku z lišty sejmout. Připojovací kabely se zapojí dle obr.2.V případě nutnosti dostavení měřicího rozsahu převodníku je možno po sejmutí víčka krabičky nastavit rozpětí a nulu převodníku pomocí hodinářského šroubováku. K napájení převodníku se doporučuje stabilizovaný zdroj 222-UNAZ GALVI 2x24V/1,5W (výrobce TRESTON spol.s r.o.).

Technická data:
– vstupní signál   viz tabulka vstupní signály
– chyby základní 0,3%
(ČSN IEC 770) hystereze 0,05%
  opakovatelnost 0,07%
  linearita 0,25%
– teplotní závislosti chyba nuly 0,15% / 10K
(ČSN IEC 770) chyba rozpětí 0,35% / 10K
  max. chyba 0,25% / 10K
– napěťové závislosti (ČSN IEC 770)   < 0,005% / 1V
– vliv zatěžovacího odporu   < 0,018% / 100 Ω
– napájecí napětí vstupní části   20 až 30 VDC (ochrana proti přepólování)
– napájecí napětí výstupní části   11 až 30 VDC (ochrana proti přepólování)
– max. hodnota zatěžovacího odporu v proudové    
smyčce při Vs = 24 V DC   500 Ω
– výstupní signál   4 až 20 mA
– zkušební napětí vstup – výstup 3750 Vac/50Hz 1min.
– pracovní napětí vstup – výstup 1700 Vac
– dlouhodobá stabilita a drift převodníku   0,006% / 500 hodin
Provozní podmínky zařízení:
– teplota okolního prostředí   0 až +70°C
– relativní vlhkost   40 až 70%
– atmosférický tlak   84 až 107 kPa
– krytí   IP 20
– přípustný průřez připojovacích vodičů   0,35 až 4 mm⊃;
– šířka modulu   22,5 mm
– materiál krabičky   NORYL
– odolnost krabičky proti teplotě   rozměrová stálost do +120°C
– odolnost krabičky proti ohni   samozhášivý plast
– odolnost a stálost proti vibracím 10 až 60 Hz 0.14 mm (amplituda)
  60 až 500 Hz 19.6 m/s⊃; (špičkové zrychlení)
Realizované vstupní signály:
0 až +5 mV
-1 až -0,2 V
0 až +1 V
0 až +5 V
-5 až +5 V
0 až +10 V
0 až +20 V
0 až +100 V
0 až +5 mA
0 až +10 mA
0 až +20 mA
Rozsahy vstupních signálů:
napěťové: – nesymetrické: min. 0 až 5 mV
    max. 0 až 300 V
  – symetrické: min. -0,2 až + 0,2 V
    max. -300 až +300 V
proudové: – nesymetrické: min. 0 až 0,1 mA
    max. 0až 1 A
  – symetrické: min. -0,5 až +0,5 mA
    max. -1 až 1 A
Provozní podmínky zařízení:
– teplota okolního prostředí   0 až +70°C
– relativní vlhkost   40 až 70%
– atmosférický tlak   84 až 107 kPa
– krytí   IP 20
– přípustný průřez připojovacích vodičů   0,35 až 4 mm⊃;
– šířka modulu   22,5 mm
– materiál krabičky   NORYL
– odolnost krabičky proti teplotě   rozměrová stálost do +120°C
– odolnost krabičky proti ohni   samozhášivý plast
– odolnost a stálost proti vibracím 10 až 60 Hz 0.14 mm (amplituda)
  60 až 500 Hz 19.6 m/s⊃; (špičkové zrychlení)
Způsob objednávání:
V objednávce se uvádí: – počet kusů
  – název
  – objednací číslo dle tabulky
Příklad objednávky: 6 ks galvanický oddělovač MODEL 222 – 236 GALVI D
  obj. č.: 222-236 GALVI D 4

  • 222-251 GALVI B-EX

Galvanický oddělovač proudového signálu 4 až 20mA, zapojení vstupu i výstupu dvouvodičově ( proudová smyčka ), určeno pro styk se zařízeními, které jsou v prostředí SNV ( kategorie jiskrové bezpečnosti II (2)G [ EEx ia ] IIC.

Více informací o produktu:

Galvanický oddělovač 4 – 20 mA /4 – 20 mA pro zařízení SNV na lištu DIN TS35

Signál je přiveden na vstup převodníku realizovaného jako hybridní integrovaný obvod a zde je upraven na signál pro optočlen, který zajišťuje vlastní galvanické oddělení. Signál z optočlenu je vhodně zesílen a upraven pro výstup 4 až 20 mA. Obvod pracuje jako pasivní vysílač v proudové smyčce. Výstup oddělovače slouží zároveň k napájení jeho výstupní části. Vstupní část oddělovače je napájena proudovou smyčkou z měřeného obvodu.

Oddělovač je určen pro galvanické oddělení proudových signálů 4 až 20 mA.Převodník je určen pro umístění na lištu DIN TS35 v obvodech s jiskrově bezpečnými zařízeními.

Teplota v okolí krabičky s převodníkem smí dosáhnout za provozu maximálně +70°C. Převodník je možno umístit v libovolné poloze.

Činnost podle této statě smí vykonávat pracovníci alespoň znalí dle §5 vyhlášky 50/1978 Sb., resp. 51/1978 Sb.Oddělovač 222-251 GALVI B-EX se upevňuje nasunutím na lištu DIN TS35. Nejprve nasadíme horní trn držáku krabičky na horní hranu lišty a pomocí šroubováku (max. 4x1mm) povysuneme jemným páčením zámek dolního aretačního trnu. Dotlačíme spodní část krabičky na lištu a poté zámek uvolníme. Tím se krabička přichytí na lištu. Obdobně lze krabičku z lišty sejmout. Připojovací kabely se zapojí dle obr.2.V případě nutnosti dostavení převodního rozsahu oddělovače je možno po sejmutí víčka krabičky nastavit rozpětí a nulu oddělovače pomocí hodinářského šroubováku. Pozice nastavovacích trimrů je uvedena v obr. 3. K napájení vstupní části oddělovače se doporučuje stabilizovaný zdroj 222-UNAZ-EX 24V/0,5W (výrobce TRESTON spol.s r.o.)K napájení výstupní části oddělovače se doporučuje stabilizovaný zdroj 222-UNAZ-DC 24V/1,5W (výrobce TRESTON spol.s r.o.).

Technická data:
– vstupní signál (napájecí proud)   4 až 20 mA (vstupní část je napájena vstupním měřicím proudem)
– úbytek napětí na vstupní straně   < 9 V
– maximální přípustný vstupní proud   93 mA
– výstupní signál   4 až 20 mA
– maximální výstupní proud při přerušení vstupu   28 mA
– max. hodnota zatěžovacího odporu ve výstupní proudové smyčce při Vs = 24V DC   500 Ω
– zapojení vstupu   dvouvodičově (proudová smyčka)
– zapojení výstupu   dvouvodičově (proudová smyčka)
– napájecí napětí výstupní části   11 až 30 VDC (ochrana proti přepólování)
– chyby základní 0,2%
(ČSN IEC 770) hystereze 0,05%
  opakovatelnost 0,07%
  linearita 0,15%
– teplotní závislosti chyba nuly 0,1% / 10K
(ČSN IEC 770) chyba rozpětí 0,2% / 10K
  max. chyba 0,3% / 10K
– napěťové závislosti (ČSN IEC 770)   < 0,008% / 1V
– vliv zatěžovacího odporu   < 0,018% / 100 Ω
– zkušební napětí vstup – výstup 3750 Vac/50Hz 1min.
– pracovní napětí vstup – výstup 1700 Vac
– dlouhodobá stabilita a drift oddělovače   0,006% / 500 hodin
Parametry související s jiskrovou bezpečností:
– kategorie jiskrové bezpečnosti II (2)G [EEx ia] IIC (dle ČSN EN 50 020 a ČSN EN 50 014)
– max. přípustný proud Ii 93 mA
– příkon Pi 0,7 W
– vnitřní kapacita Ci  
– max. vnitřní indukčnost Li  
Provozní podmínky zařízení:
– teplota okolního prostředí   0 až +70°C
– relativní vlhkost   40 až 70%
– atmosférický tlak   84 až 107 kPa
– krytí   IP 20
– přípustný průřez připojovacích vodičů   0,35 až 4 mm⊃;
– šířka modulu   22,5 mm
– materiál krabičky   NORYL
– odolnost krabičky proti teplotě   rozměrová stálost do +120°C
– odolnost krabičky proti ohni   samozhášivý plast
– odolnost a stálost proti vibracím 10 až 60 Hz 0.14 mm (amplituda)
  60 až 500 Hz 19.6 m/s⊃; (špičkové zrychlení)
Způsob objednávání:
V objednávce se uvádí: – počet kusů
  – název
  – objednací číslo dle tabulky
Příklad objednávky: 6 ks galvanický oddělovač MODEL 222 – 251 GALVI B-EX
  obj. č.: 222-251 GALVI B-EX

  • 222-236 GALVI E special

Galvanický oddělovač pro atypické vstupní signály s proudovým výstupem 4 – 20 mA, bez nutnosti napájení vstupní části oddělovače.

Více informací o produktu:

Galvanický oddělovač pro atypické vstupní signály s proudovým výstupem 4 – 20 mA na lištu DIN TS35

Napěťový vstupní signál je přiveden na vstup převodníku. Napájení převodníku je po výstupním signálu 4 až 20 mA. Galvanické oddělení je provedeno transformátorem.

Oddělovač je určen pro galvanické oddělení atypických signálu. Převodník je určen pro umístění na lištu DIN TS35.

Teplota v okolí krabičky s převodníkem smí dosáhnout provozu maximálně +80°C. Převodník je možno umístit v libovolné poloze.

Činnost podle této statě smí vykonávat pracovníci alespoň znalí dle §5 vyhlášky 50/1978 Sb., resp. 51/1978 Sb.Oddělovač 222-236 GALVI E/special se upevňuje nasunutím na lištu DIN TS35. Nejprve nasadíme horní trn držáku krabičky na horní hranu lišty a pomocí šroubováku (max. 4x1mm) povysuneme jemným páčením zámek dolního aretačního trnu. Dotlačíme spodní část krabičky na lištu a poté zámek uvolníme. Tím se krabička přichytí na lištu. Obdobně lze krabičku z lišty sejmout. Připojovací kabely se zapojí dle obr.2.V případě nutnosti dostavení převodního rozsahu oddělovače je možno po sejmutí víčka krabičky nastavit rozpětí a nulu oddělovače pomocí hodinářského šroubováku. K napájení výstupní části oddělovače se doporučuje stabilizovaný zdroj 222-UNAZ-DC 24V/1,5W (výrobce TRESTON spol.s r.o.).

Technická data:
– vstupní signál   viz.tab
– vstupní odpor Rvst   100k Ω/V
– výstupní signál   4 až 20 mA
– maximální výstupní proud při přerušení vstupu   30mA
– max. hodnota zatěžovacího odporu ve výstupní proudové smyčce při Vs = 24 V DC   500 Ω
– zapojení vstupu   dvouvodičově
– zapojení výstupu   dvouvodičově (proudová smyčka)
– napájecí napětí výstupní části   13 až 30 VDC (ochrana proti přepólování)
– chyby základní 0,25%
(ČSN IEC 770) hystereze 0,05%
  opakovatelnost 0,07%
  linearita 0,15%
– teplotní závislosti chyba nuly 0,1% / 10K
(ČSN IEC 770) chyba rozpětí 0,2% / 10K
  max. chyba 0,3% / 10K
– napěťové závislosti (ČSN IEC 770)   < 0,008% / 1V
– vliv zatěžovacího odporu   < 0,018% / 100 Ω
– zkušební napětí vstup – výstup 4000 Vac/50Hz 1min.
– pracovní napětí vstup – výstup 1700 Vac
– dlouhodobá stabilita a drift oddělovače   0,006% / 500 hodin
Rozsahy vstupních signálů:
0 až 1V
0 až 5V
0 až 10V
0 až 15V
Provozní podmínky zařízení:
– teplota okolního prostředí   -20 až +80°C
– relativní vlhkost   40 až 70%
– atmosférický tlak   84 až 107 kPa
– krytí   IP 20
– přípustný průřez připojovacích vodičů   0,35 až 4 mm⊃;
– šířka modulu   22,5 mm
– materiál krabičky   NORYL
– odolnost krabičky proti teplotě   rozměrová stálost do +120°C
– odolnost krabičky proti ohni   samozhášivý plast
– odolnost a stálost proti vibracím 10 až 60 Hz 0.14 mm (amplituda)
  60 až 500 Hz 19.6 m/s⊃; (špičkové zrychlení)
Způsob objednávání:
V objednávce se uvádí: – počet kusů
  – název
  – objednací číslo dle tabulky
Příklad objednávky: 6 ks galvanický oddělovač MODEL 222 – 236 GALVI E/special
  obj. č.: 222-236 GALVI E/special 1

Kontakty

TRESTON spol. s r.o.
Částkov 40
687 12 Bílovice

i
IČ: 26221217
+420 572 580 021 (sekretariát)
+420 572 580 022 (obchodní oddělení)
+420 739 442 121 (obchodní oddělení)
+420 572 580 024 (fax)

Máte dotaz? Kontaktujte nás!