+420 572 580 021

Univerzální napájecí zdroje na lištu DIN TS-35 (IP 20)

  • 222-UNAZ DC

Stabilizovaný DC zdroj s omezením výstupního proudu, zkratuvzdorný, výstupní výkon 1.5W, 3W nebo 4.5W, výstupní napětí 5, 9, 12, 15, 18, 24V.

Více informací o produktu:

Univerzální DC napájecí zdroje pro instalaci na lištu DIN TS35

Primární strana zdroje je napájena síťovým napětím, jež je přivedeno na transformátor přes tavnou pojistku. Sekundární stranu tvoří stabilizovaný zdroj vybavený elektronickou pojistkou s indikací přetížení. Zdroj je odolný proti trvalému zkratu na výstupu.

Univerzální napájecí zdroje UNAZ jsou určeny pro napájení převodníků, konvertorů, galvanických oddělovačů ale i jiných elektronických zařízení v průmyslu.Zdroj je určen pro umístění na lištu DIN TS 35.

Teplota v okolí krabičky zdroje smí dosáhnout za provozu max. +60°C (u zdrojů 3W a 4,5W max. +50°C). Zdroj je možno umístit v libovolné poloze.

Činnost podle této statě smí vykonávat pracovníci alespoň znalí dle §5 vyhlášky 50/1978 Sb., resp. 51/1978 Sb. Zdroj 222-UNAZ DC se upevňuje nasunutím na lištu DIN TS35. Nejprve nasadíme horní trn držáku krabičky na horní hranu lišty a pomocí šroubováku (max. 4x1mm) povysuneme jemným páčením zámek dolního aretačního trnu. Dotlačíme spodní část krabičky na lištu a poté zámek uvolníme. Tím se krabička přichytí na lištu. Obdobně lze krabičku z lišty sejmout. Doporučuje se orientovat zdroj tak, aby bylo zajištěno volné proudění okolního vzduchu kolem větracích otvorů resp. chladiče.

Jednotlivé varianty zdrojů se mohou vzhledově lišit od vyobrazení uvedeného na fotce.

Technická data:
– napájecí napětí:   230 VAC, 50 ÷ 60 Hz ±10%
– výstupní napětí: jednoduché 9V; 12V; 15V; 18V; 24V
  dvojité 2x9V, 2x12V, 2x15V, 2x18V, 2x24V
  symetrické ±9V; ±12V; ±15V; ±18V; ±24V,
– výstupní výkon:   1.5 W, 3W, 4.5W
– elektrická pevnost primární/sekundární část:   4000 VAC/50 Hz
– jištění: primární část tavnou pojistkou
  sekundární část elektronickou pojistkou
    zdroj je odolný proti trvalému přetížení a zkratu
– indikace přetížení zdroje   červenou LED
Provozní podmínky zařízení:
– teplota okolního prostředí   0 až +60°C (1,5W), 0 až +50°C (3W a 4,5W)
– relativní vlhkost   40 až 70%
– atmosférický tlak   84 až 107 kPa
– krytí   IP 20
– přípustný průřez připojovacích vodičů   0,35 až 4 mm⊃;
– šířka modulu   viz. obr. Zástavbové rozměry zdrojů 222 – UNAZ DC
– odolnost krabičky proti teplotě   rozměrová stálost do +120°C
– odolnost krabičky proti ohni   samozhášivý plast
– odolnost a stálost proti vibracím 10 až 60 Hz 0.14 mm (amplituda)
  60 až 500 Hz 19.6 m/s⊃; (špičkové zrychlení)
Způsob objednávání:
V objednávce se uvádí: – počet kusů
  – název
  – objednací číslo dle tabulky
Příklad objednávky: 6 ks zdroj MODEL 222 – UNAZ DC
  obj. č.: 222 UNAZ DC 2×24 3

  • 222-UNAZ-EX

Stabilizovaný DC zdroj s omezením výstupního proudu, zkratuvzdorný, výstupní výkon 0.5W, výst. napětí 24V, pro napájení jiskr. bezp. Obvodů II(2)G [ EEx ib ] IIC.

Více informací o produktu:

Univerzální DC napájecí zdroj pro SNV zařízení na lištu DIN TS35

Primární strana zdroje je napájena síťovým napětím, jež je přivedeno na transformátor přes tavnou pojistku. Sekundární stranu tvoří stabilizovaný zdroj vybavený dvoustopňovou elektronickou pojistkou s indikací přetížení. Zdroj je odolný proti trvalému zkratu na výstupu.

Napájecí zdroj UNAZ – EX je určen pro napájení převodníků, konvertorů, galvanických oddělovačů či jiných elektronických zařízení, které jsou umístěny v prostředí s nebezpečím výbuchu. Zdroj je určen pro umístění na lištu DIN TS35. Certifikováno v FTZÚ Radvanice pod č. FTZÚ 02 ATEX 0190.

Teplota v okolí krabičky s převodníkem smí dosáhnout za provozu max. +50°C. Zdroj je možno umístit v libovolné poloze.

Činnost podle této statě smí vykonávat pracovníci alespoň znalí dle §5 vyhlášky 50/1978 Sb., resp. 51/1978 Sb. Zdroj 222-UNAZ – EX se upevňuje nasunutím na lištu DIN TS35. Nejprve nasadíme horní trn držáku krabičky na horní hranu lišty a pomocí šroubováku (max. 4x1mm) povysuneme jemným páčením zámek dolního aretačního trnu. Dotlačíme spodní část krabičky na lištu a poté zámek uvolníme. Tím se krabička přichytí na lištu. Obdobně lze krabičku z lišty sejmout. Doporučuje se orientovat zdroj tak, aby bylo zajištěno volné proudění okolního vzduchu kolem větracích otvorů resp. chladiče.

Technická data:
– typ ochrany II (2)G [EEx ib] IIC dle ČSN EN 50 020 a ČSN EN 50 014
– jmenovité napájecí napětí 230 VAC / 50 ÷ 60 Hz ±10%
– odebíraný proud 12 mA
– jmenovitý příkon 2,5 VA
– výstupní napětí 24 VDC ±0,8 V
– max. výstupní proud 22 mA
– max. výstupní výkon 0,5 W
– zkratový proud max. 35 mA (informativní hodnota) – zdroj je odolný proti zkratu a přetížení
  indikace dvěmi rudými LED (2 stupně ochrany)
– zvlnění na výstupu max. 5 mV – šš
– elektrická pevnost primární/sekundární část 4000 VAC/50 Hz
Provozní podmínky zařízení:
– teplota okolního prostředí   0 až +50°C
– relativní vlhkost   40 až 70%
– atmosférický tlak   84 až 107 kPa
– krytí   IP 20
– přípustný průřez připojovacích vodičů   0,35 až 4 mm⊃;
– šířka modulu   45 mm
– materiál krabičky   NORYL
– odolnost krabičky proti teplotě   rozměrová stálost do +120°C
– odolnost krabičky proti ohni   samozhášivý plast
– odolnost a stálost proti vibracím 10 až 60 Hz 0.14 mm (amplituda)
  60 až 500 Hz 19.6 m/s⊃; (špičkové zrychlení)
Další parametry související s jiskrovou bezpečností:
– Umax 27 VDC
– Uout 24 VDC
– Imax 35 mA
– Co 90 nF
– Lo 6 mH
Způsob objednávání:
V objednávce se uvádí: – počet kusů
  – název
  – objednací číslo dle vzoru
Příklad objednávky: 6 ks zdroj MODEL 222 – UNAZ – EX
  obj. č.: 222-UNAZ – EX 24 0,5

  • 222-UNAZ AC

Napájecí zdroj pro zařízení, které je nutno napájet střídavým napětím, výstupní výkon 2VA, 3.2VA, 5VA nebo 10VA , výstupní napětí 6, 9, 12, 15, 18, 24V.

Více informací o produktu:

Univerzální AC napájecí zdroje pro instalaci na lištu DIN TS35

Primární strana zdroje je napájena síťovým napětím, jež je přivedeno na transformátor přes tavnou pojistku. Sekundární strana je vyvedena přímo na výstupní svorkovnici zdroje.

Univerzální napájecí zdroje UNAZ jsou určeny pro napájení elektronických zařízení v průmyslu u nichž je požadováno napájení střídavým proudem. Zdroj je určen pro umístění na lištu DIN TS35.

Teplota v okolí krabičky se zdrojem smí dosáhnout za provozu max. +60°C (platí pro zdroj o výkonu 2 VA, u ostatních výkonových variant max. +50°C). Zdroj je možno umístit v libovolné poloze.

Činnost podle této statě smí vykonávat pracovníci alespoň znalí dle §5 vyhlášky 50/1978 Sb., resp. 51/1978 Sb. Zdroj 222-UNAZ AC se upevňuje nasunutím na lištu DIN TS35. Nejprve nasadíme horní trn držáku krabičky na horní hranu lišty a pomocí šroubováku (max. 4x1mm) povysuneme jemným páčením zámek dolního aretačního trnu. Dotlačíme spodní část krabičky na lištu a poté zámek uvolníme. Tím se krabička přichytí na lištu. Obdobně lze krabičku z lišty sejmout. Doporučuje se orientovat zdroj tak, aby bylo zajištěno volné proudění okolního vzduchu kolem větracích otvorů.

Technická parametry:
– napájecí napětí:   230 VAC, 50 ÷ 60 Hz ±10%
– výstupní napětí: jednoduché 6V; 9V; 12V; 15V; 18V; 24V
  dvojité 2 x 6V; 2 x 9V; 2 x 12V; 2 x 15V; 2 x 18V; 2 x 24V
– výstupní výkon:   2 VA; 3.2 VA; 5 VA; 10 VA
– elektrická pevnost primár/sekundár:   4000 VAC/50 Hz
– jištění primární část:   tavnou pojistkou
Provozní podmínky zařízení:
– teplota okolního prostředí   0 až +60°C (2VA), 0 až +50°C (ostatní)
– relativní vlhkost   40 až 70%
– atmosférický tlak   84 až 107 kPa
– krytí   IP 20
– přípustný průřez připojovacích vodičů   0,35 až 4 mm⊃;
– šířka modulu   viz. obr. Zástavbové rozměry
– materiál krabičky   NORYL
– odolnost krabičky proti teplotě   rozměrová stálost do +120°C
– odolnost krabičky proti ohni   samozhášivý plast
– odolnost a stálost proti vibracím 10 až 60 Hz 0.14 mm (amplituda)
  60 až 500 Hz 19.6 m/s⊃; (špičkové zrychlení)
Způsob objednávání:
V objednávce se uvádí: – počet kusů
  – název
  – objednací číslo dle tabulky
Příklad objednávky: 6 ks zdroj MODEL 222 – UNAZ AC
  obj. č.: 222-UNAZ AC 24 3,2

  • 222-UNAZ GALVI

Napájecí zdroj pro zařízení vyžadující vzájemné galvanické oddělení napájecích okruhů, výstupní výkon 1.5W, výstupní napětí dvojité 2×12,2×15,2×18,2x24V.

Více informací o produktu:

Univerzální DC napájecí zdroje s galvanicky oddělenými zdroji pro instalaci na lištu DIN TS35

Primární strana zdroje je napájena síťovým napětím, jež je přivedeno na dva identické transformátory přes tavnou pojistku. Sekundární stranu tvoří dva identické stabilizované zdroje vybavené elektronickou pojistkou s indikací přetížení. Zdroj je odolný proti trvalému zkratu na výstupu.

Univerzální napájecí zdroje UNAZ GALVI jsou určeny pro napájení převodníků, konvertorů, galvanických oddělovačů ale i jiných elektronických zařízení v průmyslu vyžadujících vzájemné galvanické oddělení napájecích okruhů. Zdroj je určen pro umístění na lištu DIN TS35.

Teplota v okolí krabičky s převodníkem smí dosáhnout za provozu max. +60°C. Zdroj je možno umístit v libovolné poloze.

Činnost podle této statě smí vykonávat pracovníci alespoň znalí dle §5 vyhlášky 50/1978 Sb., resp. 51/1978 Sb. Zdroj 222-UNAZ GALVI se upevňuje nasunutím na lištu DIN TS35. Nejprve nasadíme horní trn držáku krabičky na horní hranu lišty a pomocí šroubováku (max. 4x1mm) povysuneme jemným páčením zámek dolního aretačního trnu. Dotlačíme spodní část krabičky na lištu a poté zámek uvolníme. Tím se krabička přichytí na lištu. Obdobně lze krabičku z lišty sejmout. Doporučuje se orientovat zdroj tak, aby bylo zajištěno volné proudění okolního vzduchu kolem větracích otvorů resp. chladiče.

Technická parametry:
– napájecí napětí:   230 VAC, 50 ÷ 60 Hz ±10%
– výstupní napětí: dvojité 2 x 12V; 2 x 15V; 2 x 18V; 2 x 24V
– výstupní výkon:   1.5 W
– elektrická pevnost primární/sekundární část:   4000 VAC/50 Hz
– elektrická pevnost zdroj1/zdroj2   4000 VAC/50 Hz
– jištění: primární část tavnou pojistkou
  sekundární část elektronickou pojistkou
    zdroj je odolný proti trvalému přetížení a zkratu
– indikace přetížení zdroje   červenou LED
Provozní podmínky zařízení:
– teplota okolního prostředí   0 až +60°C
– relativní vlhkost   40 až 70%
– atmosférický tlak   84 až 107 kPa
– krytí   IP 20
– přípustný průřez připojovacích vodičů   0,35 až 4 mm⊃;
– šířka modulu   67,5 mm
– materiál krabičky   NORYL
– odolnost krabičky proti teplotě   rozměrová stálost do +120°C
– odolnost krabičky proti ohni   samozhášivý plast
– odolnost a stálost proti vibracím 10 až 60 Hz 0.14 mm (amplituda)
  60 až 500 Hz 19.6 m/s⊃; (špičkové zrychlení)
Způsob objednávání:
V objednávce se uvádí: – počet kusů
  – název
  – objednací číslo dle tabulky
Příklad objednávky: 6 ks zdroj MODEL 222 – UNAZ GALVI
  obj. č.: 222-UNAZ GALVI 2×24 1,5

  • 444-UNAZ DC – IP

Stabilizovaný DC zdroj se zvýšeným krytím a omezením výstupního proudu, zkratuvzdorný, výstupní výkon 1,5 W, výstupní napětí 9, 12, 15, 18, 24V.

Více informací o produktu:

Univerzální DC napájecí zdroje se zvýšeným krytím

Primární strana zdroje je napájena síťovým napětím, jež je přivedeno na transformátor přes tavnou pojistku. Sekundární stranu tvoří stabilizovaný zdroj vybavený elektronickou pojistkou s indikací přetížení. Zdroj je odolný proti trvalému zkratu na výstupu.

Univerzální napájecí zdroje UNAZ jsou určeny pro napájení převodníků, konvertorů, galvanických oddělovačů ale i jiných elektronických zařízení v průmyslu. Zdroj je určen pro umístění v místech, kde se vyžaduje vyšší stupeň krytí.

Teplota v okolí krabičky se zdrojem smí dosáhnout za provozu max. +50°C. Zdroj je nutno umístit ve svislé poloze nebo vodorovné poloze s chladičem nahoru.

Činnost podle této statě smí vykonávat pracovníci alespoň znalí dle §5 vyhlášky 50/1978 Sb., resp. 51/1978 Sb. Zdroj 444 – UNAZ DC-IP se upevňuje šroubováním na základní desku přes otvory v krabičce po odšroubování krycího víčka. Po upevnění zdroje se přes průchodky přivedou kabely dovnitř zdroje a odizolované konce vodičů se přichytí do samosvorných svorkovnic. Kabely se zafixují dotažením průchodek. Zdroj se utěsní důkladným dotažením všech šroubů na víčku krabičky.

Technická parametry:
– napájecí napětí:   230 VAC, 50 ÷ 60 Hz ±10%
– výstupní napětí: jednoduché 9V; 12V; 15V; 18V; 24V
– výstupní výkon:   1.5 W
– elektrická pevnost primární/sekundární část:   4000 VAC/50 Hz
– jištění: primární část tavnou pojistkou
  sekundární část elektronickou pojistkou
    zdroj je odolný proti trvalému přetížení a zkratu
– indikace přetížení zdroje   červenou LED
Provozní podmínky zařízení:
– teplota okolního prostředí   -20 až +50°C
– relativní vlhkost   40 až 70%
– atmosférický tlak   84 až 107 kPa
– krytí   IP 54
– přípustný průřez připojovacích vodičů   0,35 až 2,5 mm⊃;
– šířka modulu   viz. obr. Zástavbové rozměry
– odolnost krabičky proti teplotě   rozměrová stálost do +100°C
– odolnost krabičky proti ohni   samozhášivý plast
– odolnost a stálost proti vibracím 10 až 60 Hz 0.14 mm (amplituda)
  60 až 500 Hz 19.6 m/s⊃; (špičkové zrychlení)
Způsob objednávání:
V objednávce se uvádí: – počet kusů
  – název
  – objednací číslo dle tabulky
Příklad objednávky: 6 ks zdroj MODEL – UNAZ DC – IP
  obj. č.: 444 – UNAZ DC – IP 24 1,5

Kontakty

TRESTON spol. s r.o.
Částkov 40
687 12 Bílovice

i
IČ: 26221217
+420 572 580 021 (sekretariát)
+420 572 580 022 (obchodní oddělení)
+420 739 442 121 (obchodní oddělení)
+420 572 580 024 (fax)

Máte dotaz? Kontaktujte nás!