+420 572 580 021

Odporové snímače teplot bez jímky

  • 111-338 PtTI

Teploměr se senzorem Pt100 a s převodníkem v kompaktním provedení zabudovaným v hlavici, výstup 4 až 20mA

Více informací o produktu:

Odporový snímač teploty bez jímky pro průmyslové použití s kompaktním převodníkem T/I

Vodiče z měřicí vložky jsou vedeny do hlavice z hliníkové slitiny s převodníkem a výstupní svorkovnicí. Nástavek je opatřen šroubením pro upevnění snímače do příslušné armatury. Převodník pracuje jako pasivní vysílač v proudové smyčce. Výstupní signál je lineární s teplotou. Signál z odporového teplotního snímače Pt 100 je přiveden do převodníku dvouvodičově. Výstup převodníku slouží zároveň k jeho napájení.Je vyráběna celá řada měřicích rozsahů. Standardně vyráběné měřicí rozsahy jsou uvedeny v objednací tabulce v tomto katalogovém listu. Po dohodě s výrobcem je možno vyrobit i jiné měřicí rozsahy. Převodník není vybaven galvanickým oddělením.

Odporový snímač teploty je určen pro dálkové měření teploty tekutin, páry, vzduchu a jiných médií v teplotním intervalu -50 až +400°C v průmyslu. Výstup ze snímače je normalizovaný 4 ÷ 20 mA.

Hlavice je ze slitiny hliníku, lakována. Nástavek je z oceli tř.17, leštěn. Stonková trubka měřicí vložky je z oceli 17 248 (odpovídá W.Nr. 1.4541 dle DIN).

Činnost podle této statě smí vykonávat pracovníci alespoň znalí dle §5 vyhlášky 50/1978 Sb., resp. 51/1978 Sb.Snímač teploty s převodníkem MODEL 111- 338 PtTI se upevňuje šroubováním do armatury pomocí závitu M20x1,5 (M27x2). K utěsnění se použije těsnící podložka dodávaná se snímačem. Dotažení se provede pomocí stranového klíče OK 30 (OK 36). Doporučený utahovací moment 700 Nm. Nedotahovat snímač za hlavici!Připojovací kabely se provlečou těsnící průchodkou a vývody se zapojí dle obr.3. Vnitřní průměr těsnění musí odpovídat průměru kabelu. Těsnící průchodka kabelu se dokonale utáhne pomocí stranového klíče OK 22. Nakonec se přišroubuje krycí víčko.Doporučuje se orientovat hlavici snímače tak, aby průchodka kabelu nebyla orientována směrem nahoru.

Pracovní podmínky:
Teplota okolního prostředí -20 až +70°C
Relativní vlhkost do 95% (při teplotě okolí +40°C)
Atmosférický tlak 84 až 107 kPa

Snímače se mohou umístit v libovolné poloze tak, aby vývodka nebyla situována směrem nahoru.

Snímač je možno použít pro maximální teplotu měřeného média +400°C.

Technické parametry snímače:
Teplotní senzor Pt 100 dle ČSN 25 8306 (DIN 43 760, IEC 751)
Zapojení senzoru dvouvodičově
Třída přesnosti B dle ČSN 25 8306 (IEC 751)
Přesnost čidla Pt 100B Dt = ±(0.30 + 0.005 x |t|) [°C]
Celková chyba snímače je dána součtem chyb čidla teploty a převodníku
Izolační odpor v normálním prostředí min. 20 M Ωů
Elektrická pevnost izolace 500 V / 50 Hz
Krytí svorkovnice IP 55
Odolnost proti přepětí na napájení 60 V / 1 ms
Přípustný průřez připojovacích vodičů 0,5 až 2,5 mm²
Časová konstanta snímače viz tab.1
Provozní tlak snímače PN 16 (viz obr.1)
Max. rychlost proudění měřeného média viz tab.2
Odolnost a stálost proti vibracím viz tab.3
Technická data převodníku:
napájecí napětí převodníku 12 až 30 VDC (ochrana proti přepólování napájecího napětí)
max. hodnota zatěžovacího odporu v proudové
smyčce při Vs = 24 V DC 600 Ω
výstupní signál 4 až 20 mA
linearizace průběh R/T je linearizován
proud protékající čidlem teploty < 1 mA
proud při přerušení čidla teploty < 28 mA
proud při zkratu čidla teploty < 3,9 mA
chyby (ČSN IEC 770) – základní chyba 0.1%
– hystereze 0.02%
– opakovatelnost 0.03%
– linearita 0.04%
teplotní závislosti (ČSN IEC 770) – chyba nuly 0.1% / 10K
– chyba rozpětí 0.1% / 10K
– max. chyba 0.2% / 10K
napěťové závislosti (ČSN IEC 770) < 0,008% / 1V
vliv zatěžovacího odporu < 0.01% / 100 Ω
odolnost proti rušení dle IEC 801
dlouhodobá stabilita a drift převodníku 0.006% / 500 hodin
měřicí rozsahy viz. Objednací tabulka
Způsob objednávání:
V objednávce se uvádí: název
počet kusů
objednací číslo dle tabulky (viz 4. strana kat. listu)
Příklad objednávky: Odporový snímač teploty bez jímky MODEL 111-338 PtTI 6ks
obj. č.: 111- 338 150 250 1 0 ÷ +100°C
TAB. 1: Časová konstanta snímače teploty
Délka nástavku H=150mm H=400mm
Délka stonku 160 250 400 630 160 250 400 630
vzduch 3 m/s 95s 96s 96s 97s 95s 96s 96s 97s
vířící voda 25s 26s 26,5s 34s 25s 26,5s 27s 35s
TAB. 2: maximální rychlost proudění měřícího média
Médium Délka stonku L [mm]
160 250 400 630
vodní pára a vzduch [m/s] 25 25 2,5 1
voda [m/s] 3 3 1,5 0,2
TAB. 3: Odolnost a stálost proti vibracím
Parametry mechanického kmitání Délka stonku L [mm]
160 250 400 630
frekvence [Hz] 10 až 500
amplituda posuvu [mm] 0,2 0,15 0,15 0,075
zrychlení [m.s-2] 29,4 19,6 19,6 9,8

 

  

  • 111-Pt100

Teploměr se senzorem Pt100 bez převodníku

Více informací o produktu:

Odporový snímač teploty bez jímky pro průmyslové použití

Vodiče z měřicí vložky jsou vedeny do hlavice z hliníkové slitiny s výstupní svorkovnicí. Nástavek je opatřen šroubením pro upevnění snímače do příslušné armatury. Výstupní signál odpovídá DIN IEC 751. Signál z odporového teplotního snímače Pt 100je přiveden do svorkovnice dvouvodičově, třívodičově nebo čtyřvodičově. Snímač není vybaven galvanickým oddělením.

Odporový snímač teploty je určen pro dálkové měření teploty tekutin, páry, vzduchu a jiných médií v průmyslu v teplotním intervalu -50 až +400°C. Pro rozsah teplot do +400°C je snímač vyráběn i pro účely fakturačního měření.

Hlavice je ze slitiny hliníku, lakována. Nástavek je z oceli tř.17, leštěn. Stonková trubka měřicí vložky je z oceli 17 248 (odpovídá W.Nr. 1.4541 dle DIN).

Činnost podle této statě smí vykonávat pracovníci alespoň znalí dle §5 vyhlášky 50/1978 Sb., resp. 51/1978 Sb.Snímač teploty MODEL 111- Pt 100 se upevňuje šroubováním do armatury pomocí závitu M20x1,5 (M27x2). K utěsnění se použije těsnící podložka dodávaná se snímačem. Dotažení se provede pomocí stranového klíče OK 30 (OK 36). Doporučený utahovací moment 700 Nm. Nedotahovat snímač za hlavici!Připojovací kabely se provlečou těsnící průchodkou a vývody se zapojí dle obr.3. Vnitřní průměr těsnění musí odpovídat průměru kabelu. Těsnící průchodka kabelu se dokonale utáhne pomocí stranového klíče OK 22. Nakonec se přišroubuje krycí víčko.Doporučuje se orientovat hlavici snímače tak, aby průchodka kabelu nebyla orientována směrem nahoru.

Pracovní podmínky:
Teplota okolního prostředí -50 až +120°C
Relativní vlhkost do 95% (při teplotě okolí +40°C)
Atmosférický tlak 84 až 107 kPa

Snímače se mohou umístit v libovolné poloze tak, aby vývodka nebyla situována směrem nahoru.

Technické parametry snímače:
Teplotní senzor Pt 100 dle ČSN 25 8306 (DIN 43 760, IEC 751)
Zapojení senzoru dvouvodičově, třívodičově, čtyřvodičově
Třída přesnosti A nebo B dle ČSN 25 8306 (IEC 751)
Přesnost čidla Pt100 A Dt = ±(0.15 + 0.002 x |t|) [°C]
Pt100 B Dt = ±(0.30 + 0.005 x |t|) [°C]
Izolační odpor v normálním prostředí min. 20 M Ωů
Elektrická pevnost izolace 500 V / 50 Hz
Krytí svorkovnice IP 55
Přípustný průřez připojovacích vodičů 0,5 až 2,5 mm²
Časová konstanta snímače viz tab.1
Provozní tlak snímače PN 16 (viz obr.1)
Max. rychlost proudění měřeného média viz tab.2
Odolnost a stálost proti vibracím viz tab.3
Způsob objednávání:
V objednávce se uvádí: název
počet kusů
objednací číslo dle tabulky (viz 4. strana kat. listu)
Příklad objednávky: Odporový snímač teploty bez jímky MODEL 111- Pt 100 6ks
obj. č.: 111- Pt 100 150 250 1 A4 2
TAB. 1: Časová konstanta snímače teploty
Délka nástavku H=150mm H=400mm
Délka stonku 160 250 400 630 160 250 400 630
vzduch 3 m/s 95s 96s 96s 97s 95s 96s 96s 97s
vířící voda 25s 26s 26,5s 34s 25s 26,5s 27s 35s
TAB. 2: maximální rychlost proudění měřícího média
Médium Délka stonku L [mm]
160 250 400 630
vodní pára a vzduch [m/s] 25 25 2,5 1
voda [m/s] 3 3 1,5 0,2
TAB. 3: Odolnost a stálost proti vibracím
Parametry mechanického kmitání Délka stonku L [mm]
160 250 400 630
frekvence [Hz]
10 až 500
amplituda posuvu [mm] 0,2 0,15 0,15 0,075
zrychlení [m.s-2] 29,4 19,6 19,6 9,8

  • 111-238 PtTI-EX

Teploměr se senzorem Pt100 a s převodníkem zabudovaným v hlavici, výstup 4 až 20mA, do prostředí SNV (kategorie jiskrové bezpeč. II 2G EEx ia IIC T4).

Více informací o produktu:

Odporový snímač teploty bez jímky do prostředí s nebezpečím výbuchu s převodníkem T/I

Vodiče z měřicí vložky jsou vedeny do převodníku s výstupní svorkovnicí. Nástavek je opatřen šroubením pro upevnění snímače do příslušné armatury. Převodník pracuje jako pasivní vysílač v proudové smyčce. Výstupní signál je lineární s teplotou. Signál z odporového teplotního snímače Pt 100 je přiveden do převodníku dvouvodičově. Výstup převodníku slouží zároveň k jeho napájení.Je vyráběna celá řada měřicích rozsahů. Standardně vyráběné měřicí rozsahy jsou uvedeny v objednací tabulce v tomto katalogovém listu. Po dohodě s výrobcem je možno vyrobit i jiné měřicí rozsahy. Převodník není vybaven galvanickým oddělením.

Odporový snímač teploty je určen pro dálkové měření teploty tekutin, páry, vzduchu a jiných médií v prostředích s nebezpečím výbuchu. Výstup ze snímače je normalizovaný 4 ÷ 20 mA.

Schváleno zkušebnou FTZÚ Ostrava – Radvanice pod č. FTZÚ 02 ATEX 0192.

Hlavice je ze slitiny hliníku, lakována. Nástavek je z oceli tř.17, leštěn. Stonková trubka měřicí vložky je z oceli 17 248 (odpovídá W.Nr. 1.4541 dle DIN).

Činnost podle této statě smí vykonávat pracovníci alespoň znalí dle §5 vyhlášky 50/1978 Sb., resp. 51/1978 Sb.Snímač teploty s převodníkem MODEL 111- 238 PtTI – EX se upevňuje šroubováním do armatury pomocí závitu M20x1,5 (M27x2). K utěsnění se použije těsnící podložka dodávaná se snímačem. Dotažení se provede pomocí stranového klíče OK 30 (OK 36). Doporučený utahovací moment 700 Nm. Nedotahovat snímač za hlavici!Připojovací kabely se provlečou těsnící průchodkou a vývody se zapojí dle obr.3. Vnitřní průměr těsnění musí odpovídat průměru kabelu. Těsnící průchodka kabelu se dokonale utáhne pomocí stranového klíče OK 22. Nakonec se přišroubuje krycí víčko.Doporučuje se orientovat hlavici snímače tak, aby průchodka kabelu nebyla orientována směrem nahoru.

Pracovní podmínky:
Teplota okolního prostředí -30 až +40°C
Relativní vlhkost do 95% (při teplotě okolí +40°C)
Atmosférický tlak 84 až 107 kPa

Snímače se mohou umístit v libovolné poloze tak, aby vývodka nebyla situována směrem nahoru.

Snímač je možno použít pro maximální teplotu měřeného média +400°C.

Technické parametry snímače:
– Teplotní senzor Pt 100 dle ČSN 25 8306 (DIN 43 760, IEC 751)
– Zapojení senzoru dvouvodičově
– Třída přesnosti B dle ČSN 25 8306 (IEC 751)
– Přesnost čidla Pt 100B Dt = ±(0.30 + 0.005 x |t|) [°C]
– Celková chyba snímače je dána součtem chyb čidla teploty a převodníku
– Izolační odpor v normálním prostředí min. 20 M Ωů
– Elektrická pevnost izolace 500 V / 50 Hz
– Krytí svorkovnice IP 55
– Odolnost proti přepětí na napájení 60 V / 1 ms
– Přípustný průřez připojovacích vodičů 0,5 až 2,5 mm⊃;
– Časová konstanta snímače viz tab.1
– Provozní tlak snímače PN 16 (viz obr.1)
– Max. rychlost proudění měřeného média viz tab.2
– Odolnost a stálost proti vibracím viz tab.3
Technická data převodníku:
– specifikace nevýbušného zařízení II 2G EEx ia IIC T5 (ČSN EN 50 014 a ČSN EN 50 020)
– napájecí napětí převodníku 12 až 28 VDC (ochrana proti přepólování napájecího napětí)
– max. hodnota zatěžovacího odporu v proudové
smyčce při Vs = 24 V DC 600 Ω
– výstupní signál 4 až 20 mA (přesné dostavení nuly a rozpětí pomocí dvou víceotáčkových trimrů)
– linearizace průběh R/T je linearizován
– proud při přerušení snímače max. 28 mA
– chyby (ČSN IEC 770) – základní chyba 0.1%
– hystereze 0.02%
– opakovatelnost 0.015%
– linearita 0.04%
– teplotní závislosti (ČSN IEC 770) – chyba nuly 0.1% / 10K
– chyba rozpětí 0.1% / 10K
– max. chyba 0.2% / 10K
– napěťové závislosti (ČSN IEC 770) < 0,008% / 1V
– vliv zatěžovacího odporu < 0.01% / 100 Ω
– odolnost proti rušení dle IEC 801
– dlouhodobá stabilita a drift převodníku 0.025% / 500 hodin
– měřicí rozsahy viz. Objednací tabulka
Další parametry související s jiskrovou bezpečností:
– teplota okolí hlavice -30 až +40°C
– max. přípustné napájecí napětí 28 VDC
– max. přípustný proud 93 mA
– příkon Pi 0,66 W
– vnitřníí kapacita Ci » 0
– vnitřní indukčnost Li » 0
– doporučený typ propojovacího kabelu MK 2 x 0.50 TP03/41 MTP 107/68 (Cmax = 120 pF/m) – max délka 1250m
  MK 2 x 0.75 TP03/41 MTP 107/68 (Cmax = 120 pF/m) – max délka 1250m
  MK 2 x 0.15 TP03/41 MTP 107/68 (Cmax = 120 pF/m) – max délka 1250m
  MK 2 x 0.35 TP03/41 MTP 107/68 (Cmax = 120 pF/m) – max délka 1250m
  výrobce KABLO Elektro a.s.
Navázání snímače teploty na ostatní části obvodu: pomocí převodníku galvanického:
složení sestavy: – snímač 111 – 238 PtTI – EX
  – zdroj pro napájení jiskrově bezpečných obvodů UNAZ – EX 24V/0.5W (výrobce TRESTON spol. s r.o.)
  – zdroj pro napájení měřicích převodníků UNAZ 24V/1.5 W (výrobce TRESTON spol. s r.o.)
  – oddělovací převodník GALVI – B – EX (výrobce TRESTON spol. s r.o.)
  – doporučený kabel (viz výše)
Způsob objednávání:
V objednávce se uvádí: – název
  – počet kusů
  – objednací číslo dle tabulky (viz 4. strana kat. listu)
Příklad objednávky: Odporový snímač teploty bez jímky MODEL 111-238 PtTI – EX 6ks
  obj. č.: 111- 238 PtTI – EX 150 250 1 0 /+100°C
TAB. 1: Časová konstanta snímače teploty
Délka nástavku H=150mm H=400mm
Délka stonku 160 250 400 630 160 250 400 630
vzduch 3 m/s 95s 96s 96s 97s 95s 96s 96s 97s
vířící voda 25s 26s 26,5s 34s 25s 26,5s 27s 35s
TAB. 2: Maximální rychlost proudění měřícího média
Médium Délka stonku L [mm]
160 250 400 630
vodní pára a vzduch [m/s] 25 25 2,5 1
voda [m/s] 3 3 1,5 0,2

 

TAB. 3: Odolnost a stálost proti vibracím
Parametry mechanického kmitání Délka stonku L [mm]      
  160 250 400 630
frekvence [Hz] 10 až 500      
amplituda posuvu [mm] 0,2 0,15 0,15 0,075
zrychlení [m.s-2] 29,4 19,6 19,6 9,8

  

  • 111-Pt100-EX

Teploměr se senzorem Pt100 bez převodníku do prostředí SNV.

Více informací o produktu:

Odporový snímač teploty bez jímky pro jiskrově bezpečné obvody

Vodiče z měřicí vložky jsou vedeny do hlavice z hliníkové slitiny s výstupní svorkovnicí. Nástavek je opatřen šroubením pro upevnění snímače do příslušné armatury. Výstupní signál odpovídá DIN IEC 751. Signál z odporového teplotního snímače Pt 100 je přiveden do svorkovnice dvouvodičově, třívodičově nebo čtyřvodičově. Snímač není vybaven galvanickým oddělením.

Odporový snímač teploty je určen pro dálkové měření teploty tekutin, páry, vzduchu a jiných médií v průmyslu v oblastech s nebezpečím výbuchu v teplotním intervalu -50 až +400°C. Není určen pro důlní použití! Pro rozsah teplot do +400°C je snímač vyráběn i pro účely fakturačního měření.

Hlavice je ze slitiny hliníku, lakována. Nástavek je z oceli tř.17, leštěn. Stonková trubka měřicí vložky je z oceli 17 248 (odpovídá W.Nr. 1.4541 dle DIN).

Činnost podle této statě smí vykonávat pracovníci alespoň znalí dle §5 vyhlášky 50/1978 Sb., resp. 51/1978 Sb.Snímač teploty MODEL 111- Pt 100 -EX se upevňuje šroubováním do armatury pomocí závitu M20x1,5 (M27x2). K utěsnění se použije těsnící podložka dodávaná se snímačem. Dotažení se provede pomocí stranového klíče OK 30 (OK 36). Doporučený utahovací moment 700 Nm. Nedotahovat snímač za hlavici!Připojovací kabely se provlečou těsnící průchodkou a vývody se zapojí dle obr.3. Vnitřní průměr těsnění musí odpovídat průměru kabelu. Těsnící průchodka kabelu se dokonale utáhne pomocí stranového klíče OK 22. Nakonec se přišroubuje krycí víčko.Doporučuje se orientovat hlavici snímače tak, aby průchodka kabelu nebyla orientována směrem nahoru.

Pracovní podmínky:
Teplota okolního prostředí -50 až +120°C
Relativní vlhkost do 95% (při teplotě okolí +40°C)
Atmosférický tlak 84 až 107 kPa

Snímače se mohou umístit v libovolné poloze tak, aby vývodka nebyla situována směrem nahoru.

Způsob objednávání:
V objednávce se uvádí: – název
  – počet kusů
  – objednací číslo dle tabulky (viz 4. strana kat. listu)
Příklad objednávky: Odporový snímač teploty bez jímky MODEL 111- Pt 100 – EX 6ks
  obj. č.: 111- Pt 100 – EX 150 250 1 A4 1
TAB. 1: Časová konstanta snímače teploty
Délka nástavku H=150mm       H=400mm      
Délka stonku 160 250 400 630 160 250 400 630
vzduch 3 m/s 95s 96s 96s 97s 95s 96s 96s 97s
vířící voda 25s 26s 26,5s 34s 25s 26,5s 27s 35s
TAB. 2: Maximální rychlost proudění měřícího média
Médium Délka stonku L [mm]
160 250 400 630
vodní pára a vzduch [m/s] 25 25 2,5 1
voda [m/s] 3 3 1,5 0,2
TAB. 3: Odolnost a stálost proti vibracím
Parametry mechanického kmitání Délka stonku L [mm]      
  160 250 400 630
frekvence [Hz] 10 až 500      
amplituda posuvu [mm] 0,2 0,15 0,15 0,075
zrychlení [m.s-2] 29,4 19,6 19,6 9,8

  • 111-207 NiTI

Teploměr se senzorem Ni1000 a převodníkem zabudovaným v hlavici, výstup 4 až 20mA.

Více informací o produktu:

Odporový snímač teploty bez jímky pro průmyslové požití s převodníkem T/I

Vodiče z měřicí vložky jsou vedeny do hlavice z hliníkové slitiny s převodníkem a výstupní svorkovnicí. Nástavek je opatřen šroubením pro upevnění snímače do příslušné armatury. Převodník pracuje jako pasivní vysílač v proudové smyčce. Výstupní signál je lineární s teplotou. Signál z odporového teplotního snímače Ni 1000 je přiveden do převodníku dvouvodičově. Je vyráběna celá řada měřicích rozsahů. Standardně vyráběné měřicí rozsahy jsou uvedeny v objednací tabulce v tomto katalogovém listu. Po dohodě s výrobcem je možno vyrobit i jiné měřicí rozsahy. Převodník není vybaven galvanickým oddělením.

Odporový snímač teploty je určen pro dálkové měření teploty tekutin, páry, vzduchu a jiných médií v teplotním intervalu -50 až +150°C v průmyslu. Výstup ze snímače je normalizovaný 4 až 20 mA.

Hlavice je ze slitiny hliníku, lakována. Nástavek je z oceli tř.17, leštěn. Stonková trubka měřicí vložky je z oceli 17 248 (odpovídá W.Nr. 1.4541 dle DIN).

Činnost podle této statě smí vykonávat pracovníci alespoň znalí dle §5 vyhlášky 50/1978 Sb., resp. 51/1978 Sb.Snímač teploty s převodníkem MODEL 111- 207 NiTI se upevňuje šroubováním do armatury pomocí závitu M20x1,5 (M27x2). K utěsnění se použije těsnící podložka dodávaná se snímačem. Dotažení se provede pomocí stranového klíče OK 30 (OK 36). Doporučený utahovací moment 700 Nm. Nedotahovat snímač za hlavici! Připojovací kabely se provlečou těsnící průchodkou a vývody se zapojí dle obr.3. Vnitřní průměr těsnění musí odpovídat průměru kabelu. Těsnící průchodka kabelu se dokonale utáhne pomocí stranového klíče OK 22. Nakonec se přišroubuje krycí víčko.Doporučuje se orientovat hlavici snímače tak, aby průchodka kabelu nebyla orientována směrem nahoru.

Pracovní podmínky:
Teplota okolního prostředí -20 až +70°C
Relativní vlhkost do 95% (při teplotě okolí +40°C)
Atmosférický tlak 84 až 107 kPa

Snímače se mohou umístit v libovolné poloze tak, aby vývodka nebyla situována směrem nahoru.
Snímač je možno použít pro maximální teplotu měřeného média +150°C.

Technické parametry snímače:
– Teplotní senzor Ni 1000 dle DIN 43 760
– Zapojení senzoru dvouvodičově
– Tolerance jmen. odporu čidla v 0°C 0,2 % dle DIN 43 760
– Celková chyba snímače je dána součtem chyb čidla teploty a převodníku
– Izolační odpor v normálním prostředí min. 20 M Ωů
– Elektrická pevnost izolace 500 V / 50 Hz
– Krytí svorkovnice IP 55
– Odolnost proti přepětí na napájení 60 V / 1 ms
– Přípustný průřez připojovacích vodičů 0,5 až 2,5 mm⊃;
– Časová konstanta snímače viz tab.1
– Provozní tlak snímače PN 16 (viz obr.1)
– Max. rychlost proudění měřeného média viz tab.2
– Odolnost a stálost proti vibracím viz tab.3
Technická data převodníku:
– napájecí napětí převodníku   12 až 30 VDC (ochrana proti přepólování napájecího napětí)
– max. hodnota zatěžovacího odporu v proudové    
smyčce při Vs = 24 V DC   600 Ω
– výstupní signál   4 až 20 mA (pasivní výstup – proudová smyčka)
– linearizace   průběh R/T je linearizován
– proud protékající čidlem teploty   cca 0,5 mA
– proud při přerušení čidla teploty   < 30 mA
– proud při zkratu čidla teploty   < 3,9 mA
– chyby (ČSN IEC 770) – základní chyba 0.3%
  – hystereze 0.05%
  – opakovatelnost 0.07%
  – linearita 0.25%
– teplotní závislosti (ČSN IEC 770) – chyba nuly 0.1% / 10K
  – chyba rozpětí 0.15% / 10K
  – max. chyba 0.25% / 10K
– napěťové závislosti (ČSN IEC 770)   < 0,005% / 1V
– vliv zatěžovacího odporu   < 0.018% / 100 Ω
– dlouhodobá stabilita a drift převodníku   0.006% / 500 hodin
– měřicí rozsahy   viz. Objednací tabulka
Způsob objednávání:
V objednávce se uvádí: – název
  – počet kusů
  – objednací číslo dle tabulky (viz 4. strana kat. listu)
Příklad objednávky: Odporový snímač teploty bez jímky MODEL 111-207 NiTI 6ks
  obj. č.: 111- 207 NiTI 150 250 1 0 ÷ +100°C
TAB. 1: Časová konstanta snímače teploty
Délka nástavku H=150mm       H=400mm      
Délka stonku 160 250 400 630 160 250 400 630
vzduch 3 m/s 95s 96s 96s 97s 95s 96s 96s 97s
vířící voda 25s 26s 26,5s 34s 25s 26,5s 27s 35s
TAB. 2: Maximální rychlost proudění měřícího média
Médium Délka stonku L [mm]      
  160 250 400 630
vodní pára a vzduch [m/s] 25 25 2,5 1
voda [m/s] 3 3 1,5 0,2
TAB. 3: Odolnost a stálost proti vibracím
Parametry mechanického kmitání Délka stonku L [mm]      
  160 250 400 630
frekvence [Hz] 10 až 500      
amplituda posuvu [mm] 0,2 0,15 0,15 0,075
zrychlení [m.s-2] 29,4 19,6 19,6 9,8

  • 111-Ni1000

Teploměr se senzorem Ni1000 bez převodníku.

Více informací o produktu:

Vodiče z měřicí vložky jsou vedeny do hlavice z hliníkové slitiny s výstupní svorkovnicí. Nástavek je opatřen šroubením pro upevnění snímače do příslušné armatury. Výstupní signál odpovídá DIN 43 760. Signál z odporového teplotního snímače Ni 1000 je přiveden do svorkovnice dvouvodičově.Snímač není vybaven galvanickým oddělením.

Odporový snímač teploty je určen pro dálkové měření teploty tekutin, páry, vzduchu a jiných médií v teplotním intervalu -50 až +150°C v průmyslu.

Hlavice je ze slitiny hliníku, lakována. Nástavek je z oceli tř.17, leštěn. Stonková trubka měřicí vložky je z oceli 17 248 (odpovídá W.Nr. 1.4541 dle DIN).

Činnost podle této statě smí vykonávat pracovníci alespoň znalí dle §5 vyhlášky 50/1978 Sb., resp. 51/1978 Sb.Snímač teploty MODEL 111- Ni 1000 se upevňuje šroubováním do armatury pomocí závitu M20x1,5 (M27x2). K utěsnění se použije těsnící podložka dodávaná se snímačem. Dotažení se provede pomocí stranového klíče OK 30 (OK 36). Doporučený utahovací moment 700 Nm. Nedotahovat snímač za hlavici!Připojovací kabely se provlečou těsnící průchodkou a vývody se zapojí dle obr.3. Vnitřní průměr těsnění musí odpovídat průměru kabelu. Těsnící průchodka kabelu se dokonale utáhne pomocí stranového klíče OK 22. Nakonec se přišroubuje krycí víčko.Doporučuje se orientovat hlavici snímače tak, aby průchodka kabelu nebyla orientována směrem nahoru.

Pracovní podmínky:
Teplota okolního prostředí -50 až +120°C
Relativní vlhkost do 95% (při teplotě okolí +40°C)
Atmosférický tlak 84 až 107 kPa

Snímače se mohou umístit v libovolné poloze tak, aby vývodka nebyla situována směrem nahoru.

Snímač je možno použít pro maximální teplotu měřeného média +150°C.

Technické parametry snímače:
– Teplotní senzor Ni 1000 dle DIN 43 760
– Zapojení senzoru dvouvodičově
– Tolerance jmen. odporu čidla v 0°C 0,2 % dle DIN 43 760
– Izolační odpor v normálním prostředí min. 20 M Ωů
– Elektrická pevnost izolace 500 V / 50 Hz
– Krytí svorkovnice IP 55
– Přípustný průřez připojovacích vodičů 0,5 až 2,5 mm⊃;
– Časová konstanta snímače viz tab.1
– Provozní tlak snímače PN 16 (viz obr.1)
– Max. rychlost proudění měřeného média viz tab.2
– Odolnost a stálost proti vibracím viz tab.3
Způsob objednávání:
V objednávce se uvádí: – název
  – počet kusů
  – objednací číslo dle tabulky (viz 3. strana kat. listu)
Příklad objednávky: Odporový snímač teploty bez jímky MODEL 111- Ni 1000 6ks
  obj. č.: 111- Ni 1000 150 250 1
TAB. 1: Časová konstanta snímače teploty
Délka nástavku H=150mm       H=400mm      
Délka stonku 160 250 400 630 160 250 400 630
vzduch 3 m/s 95s 96s 96s 97s 95s 96s 96s 97s
vířící voda 25s 26s 26,5s 34s 25s 26,5s 27s 35s
TAB. 2: Maximální rychlost proudění měřícího média
Médium Délka stonku L [mm]      
  160 250 400 630
vodní pára a vzduch [m/s] 25 25 2,5 1
voda [m/s] 3 3 1,5 0,2
TAB. 3: Odolnost a stálost proti vibracím
Parametry mechanického kmitání Délka stonku L [mm]      
  160 250 400 630
frekvence [Hz] 10 až 500      
amplituda posuvu [mm] 0,2 0,15 0,15 0,075
zrychlení [m.s-2] 29,4 19,6 19,6 9,8

  • 111-DZB

Teploměr se senzorem Pt100 s digitálním zobrazovačem a s převodníkem zabudovaným v hlavici, výstup 4 až 20mA.

Více informací o produktu:

Odporový snímač teploty bez jímky pro průmyslové použití s místním zobrazením

Odporový snímač s vedením je umístěn ve stonkové trubce zakončené přírubou s vyvedenými vodiči. Celek tvoří měřicí vložku, jež je zasunuta do nástavku ukončeného hlavicí s displejem a konektorem. Vodiče z měřicí vložky jsou vedeny do hlavice z plastu s převodníkem, zobrazovací jednotkou a výstupním konektorem. Nástavek je opatřen šroubením pro upevnění snímače do příslušné armatury. Převodník pracuje jako pasivní vysílač v proudové smyčce. Výstupní signál je lineární s teplotou. Signál z odporového teplotního snímače Pt 100 je přiveden do převodníku dvouvodičově. Výstup převodníku slouží zároveň k jeho napájení.Je vyráběna celá řada měřicích rozsahů. Standardně vyráběné měřicí rozsahy jsou uvedeny v objednací tabulce v tomto katalogovém listu. Po dohodě s výrobcem je možno vyrobit i jiné měřicí rozsahy. Převodník není vybaven galvanickým oddělením.

Odporový snímač teploty je určen pro dálkové měření teploty tekutin, páry, vzduchu a jiných médií v teplotním intervalu -50 až +400°C průmyslu tam, kde je vyžadován odečet měřené veličiny přímo v místě měření. Výstup ze snímače je normalizovaný 4 ÷ 20 mA.

Hlavice je plastová, šedá. Nástavek je z oceli tř.17, leštěn. Stonková trubka měřicí vložky je z oceli 17 248 (odpovídá W.Nr. 1.4541 dle DIN).

U rozsahů se spodní mezí 100°C a výše je zaručena správnost údaje digitálního zobrazovače až při minimálním proudu 3,8 mA (tzn. údaj pod dolní mezí měřicího rozsahu neodpovídá skutečné teplotě).

Činnost podle této statě smí vykonávat pracovníci alespoň znalí dle §5 vyhlášky 50/1978 Sb., resp. 51/1978 Sb.Snímač teploty s převodníkem MODEL 111-DZBse upevňuje šroubováním do armatury pomocí závitu M20x1,5 (M27x2). K utěsnění se použije těsnící podložka dodávaná se snímačem. Dotažení se provede pomocí stranového klíče OK 30 (OK 36). Doporučený utahovací moment 700 Nm. Nedotahovat snímač za hlavici!Připojovací kabely se provlečou těsnící průchodkou konektoru a vývody se zapojí dle obr.3. Vnitřní průměr těsnění musí odpovídat průměru kabelu. Poté se konektor nasune na hlavici snímače a dotáhne převlečnou maticí, která je součástí kabelové koncovky konektoru.Doporučuje se orientovat hlavici snímače tak, aby údaj na displeji byl v čitelné poloze.

Pracovní podmínky:
Teplota okolního prostředí -20 až +70°C
Relativní vlhkost do 95% (při teplotě okolí +40°C)
Atmosférický tlak 84 až 107 kPa

Snímače se mohou umístit v libovolné poloze tak, aby vývodka nebyla situována směrem nahoru.

Snímač je možno použít pro maximální teplotu měřeného média +400°C.

Technické parametry snímače:
– Teplotní senzor Pt 100 dle ČSN 25 8306 (DIN 43 760, IEC 751)
– Zapojení senzoru dvouvodičově
– Třída přesnosti B dle ČSN 25 8306 (IEC 751)
– Přesnost čidla Pt 100B Dt = ±(0.30 + 0.005 x |t|) [°C]
– Celková chyba snímače je dána součtem chyb čidla teploty a převodníku
– Izolační odpor v normálním prostředí min. 20 M Ωů
– Elektrická pevnost izolace 500 V / 50 Hz
– Krytí svorkovnice IP 55
– Odolnost proti přepětí na napájení 60 V / 1 ms
– Přípustný průřez připojovacích vodičů 0,5 až 2,5 mm⊃;
– Časová konstanta snímače viz tab.1
– Provozní tlak snímače PN 16 (viz obr.1)
– Max. rychlost proudění měřeného média viz tab.2
– Odolnost a stálost proti vibracím viz tab.3
Technická data převodníku:
– napájecí napětí převodníku   16 až 30 VDC (ochrana proti přepólování napájecího napětí)
– max. hodnota zatěžovacího odporu v proudové    
smyčce při Vs = 24 V DC   450 Ω
– výstupní signál   4 až 20 mA
– linearizace   průběh R/T je linearizován
– proud protékající čidlem teploty   < 1 mA
– proud při přerušení čidla teploty   < 28 mA
– proud při zkratu čidla teploty   < 3,9 mA
– chyby (ČSN IEC 770) – základní chyba 0.1%
  – hystereze 0.02%
  – opakovatelnost 0.03%
  – linearita 0.04%
– teplotní závislosti (ČSN IEC 770) – chyba nuly 0.1% / 10K
  – chyba rozpětí 0.1% / 10K
  – max. chyba 0.2% / 10K
– napěťové závislosti (ČSN IEC 770)   < 0,008% / 1V
– vliv zatěžovacího odporu   < 0.01% / 100 Ω
– odolnost proti rušení   dle IEC 801
– dlouhodobá stabilita a drift převodníku   0.006% / 500 hodin
– měřicí rozsahy   viz. Objednací tabulka
Technická data zobrazovače:
– zobrazovaný údaj okamžitá teplota měřeného média
– typ displeje LCD 3,5 místný, 12,7 mm
– rozlišovací schopnost 0,1°C nebo 1°C dle měřicího rozsahu
– chyba zobrazovače ± 1 digit
– přesnost zobrazovače ± 0,5%
Způsob objednávání:
V objednávce se uvádí: – název
  – počet kusů
  – objednací číslo dle tabulky (viz 4. strana kat. listu)
Příklad objednávky: Odporový snímač teploty bez jímky MODEL 111-DZB 6ks
  obj. č.: 111- DZB 150 250 1 1 1 0/+100°C
TAB. 1: Časová konstanta snímače teploty
Délka nástavku H=150mm       H=400mm      
Délka stonku 160 250 400 630 160 250 400 630
vzduch 3 m/s 95s 96s 96s 97s 95s 96s 96s 97s
vířící voda 25s 26s 26,5s 34s 25s 26,5s 27s 35s
TAB. 2: Maximální rychlost proudění měřícího média
Médium Délka stonku L [mm]      
  160 250 400 630
vodní pára a vzduch [m/s] 25 25 2,5 1
voda [m/s] 3 3 1,5 0,2
TAB. 3: Odolnost a stálost proti vibracím
Parametry mechanického kmitání Délka stonku L [mm]      
  160 250 400 630
frekvence [Hz] 10 až 500      
amplituda posuvu [mm] 0,2 0,15 0,15 0,075
zrychlení [m.s-2] 29,4 19,6 19,6 9,8

  • 111-DZB-EX

Teploměr se senzorem Pt100 s digitálním zobrazovačem a s převodníkem zabudovaným v hlavici, výstup 4 až 20mA, do prostředí SNV (kategorie jiskrové bezpečnosti II 2G EEx ia IIB T4).

Více informací o produktu:

Odporový snímač teploty bez jímky do prostředí s nebezpečím výbuchu s převodníkem T/I a s místním zobrazením

Vodiče z měřicí vložky jsou vedeny do hlavice z plastu s převodníkem, zobrazovací jednotkou a výstupním konektorem. Nástavek je opatřen šroubením pro upevnění snímače do příslušné armatury. Převodník pracuje jako pasivní vysílač v proudové smyčce. Výstupní signál je lineární s teplotou. Signál z odporového teplotního snímače Pt 100 je přiveden do převodníku dvouvodičově. Výstup převodníku slouží zároveň k jeho napájení.Je vyráběna celá řada měřicích rozsahů. Standardně vyráběné měřicí rozsahy jsou uvedeny v objednací tabulce v tomto katalogovém listu. Po dohodě s výrobcem je možno vyrobit i jiné měřicí rozsahy. Převodník není vybaven galvanickým oddělením.

Odporový snímač teploty je určen pro dálkové měření teploty tekutin, páry, vzduchu a jiných médií v teplotním intervalu -50 až +400°C v prostředích s nebezpečím výbuchu tam, kde je vyžadován odečet měřené veličiny přímo v místě měření. Výstup ze snímače je normalizovaný 4 ÷ 20 mA.

Schváleno státní zkušebnou č. 210 FTZÚ Ostrava – Radvanice pod č.FTZÚ 02 ATEX 0191.

Hlavice je plastová z materiálu plastu, Nástavek je z oceli tř.17, leštěn. Stonková trubka měřicí vložky je z oceli 17 248 (odpovídá W.Nr. 1.4541 dle DIN).

U rozsahů se spodní mezí 100°C a výše je zaručena správnost údaje digitálního zobrazovače až při minimálním proudu 3,8 mA (tzn. údaj pod dolní mezí měřicího rozsahu neodpovídá skutečné teplotě).

Činnost podle této statě smí vykonávat pracovníci alespoň znalí dle §5 vyhlášky 50/1978 Sb., resp. 51/1978 Sb.Snímač teploty s převodníkem MODEL 111- DZB – EX se upevňuje šroubováním do armatury pomocí závitu M20x1,5 (M27x2). K utěsnění se použije těsnící podložka dodávaná se snímačem. Dotažení se provede pomocí stranového klíče OK 30 (OK 36). Doporučený utahovací moment 700 Nm. Nedotahovat snímač za hlavici!Připojovací kabely se provlečou těsnící průchodkou konektoru a vývody se zapojí dle obr.3. Vnitřní průměr těsnění musí odpovídat průměru kabelu. Poté se konektor nasune na hlavici snímače a dotáhne převlečnou maticí, která je součástí kabelové koncovky konektoru.Doporučuje se orientovat hlavici snímače tak, aby údaj na displeji byl v čitelné poloze.

Pracovní podmínky:
Teplota okolního prostředí -20 až +70°C
Relativní vlhkost do 95% (při teplotě okolí +40°C)
Atmosférický tlak 84 až 107 kPa

Snímače se mohou umístit v libovolné poloze tak, aby vývodka nebyla situována směrem nahoru.

Snímač je možno použít pro maximální teplotu měřeného média +400°C.

Technické parametry snímače:
– Teplotní senzor Pt 100 dle ČSN 25 8306 (DIN 43 760, IEC 751)
– Zapojení senzoru dvouvodičově
– Třída přesnosti B dle ČSN 25 8306 (IEC 751)
– Přesnost čidla Pt 100B Dt = ±(0.30 + 0.005 x |t|) [°C]
– Celková chyba snímače je dána součtem chyb čidla teploty a převodníku
– Izolační odpor v normálním prostředí min. 20 M Ωů
– Elektrická pevnost izolace 500 V / 50 Hz
– Krytí svorkovnice IP 55
– Odolnost proti přepětí na napájení 60 V / 1 ms
– Přípustný průřez připojovacích vodičů 0,5 až 2,5 mm⊃;
– Časová konstanta snímače viz tab.1
– Provozní tlak snímače PN 16 (viz obr.1)
– Max. rychlost proudění měřeného média viz tab.2
– Odolnost a stálost proti vibracím viz tab.3
Technická data převodníku:
– specifikace nevýbušného zařízení   II 2G EEx ia IIB T4 (ČSN EN 50 014 a ČSN EN 50 020)
– napájecí napětí převodníku   16 až 28 VDC (ochrana proti přepólování napájecího napětí)
– max. hodnota zatěžovacího odporu v proudové    
smyčce při Vs = 24 V DC   450 Ω
– výstupní signál   4 až 20 mA (přesné dostavení nuly a rozpětí pomocí dvou víceotáčkových trimrů)
– linearizace   průběh R/T je linearizován
– proud protékající čidlem teploty   < 1 mA
– proud při přerušení čidla teploty   < 28 mA
– proud při zkratu čidla teploty   < 3,9 mA
– chyby (ČSN IEC 770) – základní chyba 0.1%
  – hystereze 0.02%
  – opakovatelnost 0.015%
  – linearita 0.04%
– teplotní závislosti (ČSN IEC 770) – chyba nuly 0.1% / 10K
  – chyba rozpětí 0.1% / 10K
  – max. chyba 0.2% / 10K
– napěťové závislosti (ČSN IEC 770)   < 0,008% / 1V
– vliv zatěžovacího odporu   < 0.01% / 100 Ω
– odolnost proti rušení   dle IEC 801
– dlouhodobá stabilita a drift převodníku   0.025% / 500 hodin
– měřicí rozsahy   viz. Objednací tabulka
Další parametry související s jiskrovou bezpečností:
– teplota okolí hlavice -20 až +70°C
– max. přípustné napájecí napětí 28 VDC
– max. přípustný proud 93 mA
– efektivní kapacita Cef  
– vnitřní indukčnost Lint 1 mH
– doporučený typ propojovacího kabelu MK 2 x 0.50 TP03/41 MTP 107/68 (Cmax = 120 pF/m) – max délka 1250m
  MK 2 x 0.75 TP03/41 MTP 107/68 (Cmax = 120 pF/m) – max délka 1250m
  MK 2 x 0.15 TP03/41 MTP 107/68 (Cmax = 120 pF/m) – max délka 1250m
  MK 2 x 0.35 TP03/41 MTP 107/68 (Cmax = 120 pF/m) – max délka 1250m
  výrobce KABLO Elektro a.s.
Technická data zobrazovače:
– zobrazovaný údaj okamžitá teplota měřeného média
– typ displeje LCD 3,5 místný, 12,7 mm
– rozlišovací schopnost 0,1°C nebo 1°C dle měřicího rozsahu
– chyba zobrazovače ± 1 digit
– přesnost zobrazovače ± 0,5%
Navázání snímače teploty na ostatní části obvodu: pomocí převodníku galvanického:
složení sestavy: – snímač 111 – DZB – EX
– zdroj pro napájení jiskrově bezpečných obvodů UNAZ – EX 24V/0.5W (výrobce TRESTON spol. s r.o.)
– zdroj pro napájení měřicích převodníků UNAZ 24V/1.5 W (výrobce TRESTON spol. s.r.o.)
– oddělovací převodník GALVI – B – EX (výrobce TRESTON spol. s r.o.)
– doporučený kabel (viz výše)
Způsob objednávání:
V objednávce se uvádí: – název
  – počet kusů
  – objednací číslo dle tabulky (viz 4. strana kat. listu)
Příklad objednávky: Odporový snímač teploty bez jímky MODEL 111-DZB – EX 6ks
  obj. č.: 111- DZB – EX 150 250 1 1 1 0 / +100°C
TAB. 1: Časová konstanta snímače teploty
Délka nástavku H=150mm       H=400mm      
Délka stonku 160 250 400 630 160 250 400 630
vzduch 3 m/s 95s 96s 96s 97s 95s 96s 96s 97s
vířící voda 25s 26s 26,5s 34s 25s 26,5s 27s 35s
TAB. 2: Maximální rychlost proudění měřícího média
Médium Délka stonku L [mm]      
  160 250 400 630
vodní pára a vzduch [m/s] 25 25 2,5 1
voda [m/s] 3 3 1,5 0,2
TAB. 3: Odolnost a stálost proti vibracím
Parametry mechanického kmitání Délka stonku L [mm]      
  160 250 400 630
frekvence [Hz] 10 až 500      
amplituda posuvu [mm] 0,2 0,15 0,15 0,075
zrychlení [m.s-2] 29,4 19,6 19,6 9,8

  • 111 – 338 PtTI – MT

Teploměr se senzorem 111 – 338 PtTI – MT odporový snímač mokré teploty pro průmyslové použití s převodníkem T/I.

Více informací o produktu:

Odporový snímač mokré teploty pro průmyslové použití s převodníkem T/I

Vodiče z měřicí vložky jsou vedeny do hlavice z hliníkové slitiny s převodníkem a výstupní svorkovnicí. Nástavek je opatřen šroubením pro upevnění snímače do příslušné armatury. Převodník pracuje jako pasivní vysílač v proudové smyčce. Výstupní signál je lineární s teplotou. Signál z odporového teplotního snímače Pt 100 je přiveden do převodníku dvouvodičově. Výstup převodníku slouží zároveň k jeho napájení. Sestava pro měření mokré teploty je tvořena samotným snímačem, držákem, nádobou na destilovanou vodu a nasávací punčéškou, která je navlečena na stonku snímače. Je vyráběna celá řada měřicích rozsahu. Standardně vyráběné měřicí rozsahy jsou uvedeny v objednací tabulce v tomto katalogovém listu. Po dohodě s výrobcem je možno vyrobit i jiné měřicí rozsahy. Převodník není vybaven galvanickým oddělením.

Odporový snímač teploty je určen pro dálkové měření mokré teploty vzduchu v teplotním intervalu 0 až +70°C. Výstup ze snímače je normalizovaný 4 ÷ 20 mA.

Hlavice je ze slitiny hliníku, lakována. Nástavek je z oceli tř.17, leštěn. Stonková trubka měřicí vložky je z oceli 17 248 (odpovídá W.Nr. 1.4541 dle DIN).

Činnost podle této statě smí vykonávat pracovníci alespoň znalí dle §5 vyhlášky 50/1978 Sb., resp. 51/1978 Sb. Snímač teploty s převodníkem MODEL 111- 338 PtTI – MT se upevňuje pomocí matice M20x1,5 do držáku, který je připevněn na zeď. Dotažení se provede pomocí stranového klíče OK 30. Nedotahovat snímač za hlavici! Na snímač se navleče tkaninový návlek a pak se vloží do držáku skleněná nádoba. Hladina kapaliny ve skleněné nádobě nesmí klesnout níž než 80 mm pod dolní část snímače! Připojovací kabely se provlečou těsnící průchodkou a vývody se zapojí dle obr.2. Vnitřní průměr těsnění musí odpovídat průměru kabelu. Těsnící průchodka kabelu se dokonale utáhne pomocí stranového klíče OK 22. Nakonec se přišroubuje krycí víčko. Doporučuje se orientovat hlavici snímače tak, aby průchodka kabelu nebyla orientována směrem nahoru.

Pracovní podmínky:
Teplota okolního prostředí 0 a? +70°C ( teplota okolí nesmí klesnout pod bod mrazu, protože hrozí roztržení skleněné nádoby, která je naplněna destilovanou vodou.
Relativní vlhkost do 95% (při teplotě okolí +40°C)
Atmosférický tlak 84 až 107 kPa

Snímač se umístí do držáku, který je připevněn na zeď. Snímač je možno použít pro maximální teplotu okolí +70°C.

Technické parametry snímače:
– Teplotní senzor Pt 100 dle ČSN 25 8306 (DIN 43 760, IEC 751)
– Zapojení senzoru dvouvodičově
– Třída přesnosti B dle ČSN 25 8306 (IEC 751)
– Přesnost čidla Pt 100B Dt = ±(0.30 + 0.005 x |t|) [°C]
– Celková chyba snímače je dána součtem chyb čidla teploty a převodníku
– Izolační odpor v normálním prostředí min. 20 M Ωů
– Elektrická pevnost izolace 500 V / 50 Hz
– Krytí svorkovnice IP 55
– Odolnost proti přepětí na napájení 60 V / 1 ms
– Přípustný průřez připojovacích vodičů 0,5 až 2,5 mm⊃;
– Časová konstanta snímače viz tab.1
– Provozní tlak snímače PN 16
– Max. rychlost proudění měřeného média viz tab.2
– Odolnost a stálost proti vibracím viz tab.3
Technická data převodníku:
– napájecí napětí převodníku   12 až 30 VDC (ochrana proti přepólování napájecího napětí)
– max. hodnota zatěžovacího odporu v proudové smyčce při Vs = 24 V DC   600 Ω
– výstupní signál   4 až 20 mA
– linearizace   průběh R/T je linearizován
– proud protékající čidlem teploty   < 1 mA
– proud při přerušení čidla teploty   < 28 mA
– proud při zkratu čidla teploty   < 3,9 mA
– chyby (ČSN IEC 770) – základní chyba 0.1%
  – hystereze 0.02%
  – opakovatelnost 0.03%
  – linearita 0.04%
– teplotní závislosti (ČSN IEC 770) – chyba nuly 0.1% / 10K
  – chyba rozpětí 0.1% / 10K
  – max. chyba 0.2% / 10K
– napěťové závislosti (ČSN IEC 770)   < 0,008% / 1V
– vliv zatěžovacího odporu   < 0.01% / 100 Ω
– odolnost proti rušení   dle IEC 801
– dlouhodobá stabilita a drift převodníku   0.006% / 500 hodin
– měřicí rozsahy   viz. Objednací tabulka
Způsob objednávání:
V objednávce se uvádí: – název
  – počet kusů
  – objednací číslo dle tabulky (viz 4. strana kat. listu)
Příklad objednávky: Odporový snímač teploty bez jímky MODEL 111-338 PtTI MT 6ks
  obj. č.: 111- 338 PtTI – MT 150 100 1 0 ÷ +50°C
TAB. 1: Časová konstanta snímače teploty
Délka nástavku H=150mm       H=400mm      
Délka stonku 160 250 400 630 160 250 400 630
vzduch 3 m/s 95s 96s 96s 97s 95s 96s 96s 97s
vířící voda 25s 26s 26,5s 34s 25s 26,5s 27s 35s
TAB. 2: Maximální rychlost proudění měřícího média
Médium Délka stonku L [mm]      
  160 250 400 630
vodní pára a vzduch [m/s] 25 25 2,5 1
voda [m/s] 3 3 1,5 0,2
TAB. 3: Odolnost a stálost proti vibracím
Parametry mechanického kmitání Délka stonku L [mm]      
  160 250 400 630
frekvence [Hz] 10 až 500      
amplituda posuvu [mm] 0,2 0,15 0,15 0,075
zrychlení [m.s-2] 29,4 19,6 19,6 9,8

  • 111-Pt100-CLAMP

Odporový snímač teploty sterilizační bez převodníku.

Více informací o produktu:

Odporový snímač teploty sterilizační bez převodníku

Vodiče z měřicí vložky jsou vedeny do hliníkové hlavice s výstupní svorkovnicí. Nástavek je opatřen clampem o rozměru DN40 (jiný rozměr po konzultaci s výrobcem) pro upevnění snímače do příslušné armatury. Signál z odporového teplotního snímače Pt 100 je přiveden do svorkovnice dvouvodičově, třívodičově nebo čtyřvodičově.

Odporový snímač teploty je určen pro dálkové měření teploty tekutin, páry, vzduchu a jiných médií v teplotním intervalu -50 a. +400°C. Snímač je použitelný všeobecně v potravinářství a biochemickém průmyslu, např. ke kontrole teplotních poměrů sterilizačních procesů ve fermentačních nebo jiných zařízeních bioprocesů. Jeho konstrukční provedení neovlivňuje aseptivnost místa instalace, přičemž umožňuje snadnou údržbu sterilního prostředí v místě instalace. Další výhodou je snadná a rychlá montáž i demontáž snímače. V případě potřeby můžeme vyrobit a dodat protikus teploměru dle konkrétní aplikace.

Hlavice je ze slitiny hliníku, lakována. Nástavek je z oceli tř.1.4541 (17 248), leštěn. Stonková trubka měřicí vložky je z oceli 1.4541, leštěna. Clamp je vyroben z oceli 1.4404 (17 349).

Činnost podle této statě smí vykonávat pracovníci alespoň znalí dle §5 vyhlášky 50/1978 Sb., resp. 51/1978 Sb. Snímač teploty MODEL 111 – Pt 100 – CLAMP se upevňuje do příslušného protikusu pomocí stahovací objímky. K utěsnění se použije těsnící podložka. Nedotahovat snímač za hlavici! Připojovací kabely se provlečou těsnící průchodkou a vývody se zapojí dle obr.2. Vnitřní průměr těsnění musí odpovídat průměru kabelu. Těsnící průchodka kabelu se dokonale utáhne pomocí stranového klíče OK 22. Nakonec se přišroubuje krycí víčko. Doporučuje se orientovat hlavici snímače tak, aby průchodka kabelu nebyla orientována směrem nahoru.

Pracovní podmínky:
Teplota okolního prostředí -50 až +120°C
Relativní vlhkost do 95% (při teplotě okolí +40°C)
Atmosférický tlak 84 až 107 kPa

Snímače se mohou umístit v libovolné poloze tak, aby vývodka nebyla situována směrem nahoru.

Technické parametry snímače:
– Teplotní senzor   Pt 100 dle ČSN 25 8306 (DIN 43 760, IEC 751)
– Zapojení senzoru   dvouvodičově, třívodičově, čtyřvodičově
– Třída přesnosti   A nebo B dle ČSN 25 8306 (IEC 751)
– Přesnost čidla Pt100 A Dt = ±(0.15 + 0.002 x |t|) [°C]
  Pt100 B Dt = ±(0.30 + 0.005 x |t|) [°C]
– Izolační odpor v normálním prostředí   min. 20 M Ωů
– Elektrická pevnost izolace   500 V / 50 Hz
– Krytí svorkovnice   IP 55
– Přípustný průřez připojovacích vodičů   0,5 až 2,5 mm⊃;
– Časová konstanta snímače   viz tab.1
– Provozní tlak snímače   PN 16 (viz obr.1)
– Max. rychlost proudění měřeného média   viz tab.2
– Odolnost a stálost proti vibracím   viz tab.3
Způsob objednávání:
V objednávce se uvádí: – název
  – počet kusů
  – objednací číslo dle tabulky (viz 4. strana kat. listu)
Příklad objednávky: Odporový snímač teploty bez jímky MODEL 111- Pt 100 – CLAMP
6ks
  obj. č.: 111- Pt 100 – CLAMP 150 250 1 B2 1
TAB. 1: Časová konstanta snímače teploty
Délka nástavku H=150mm       H=400mm      
Délka stonku 160 250 400 630 160 250 400 630
vzduch 3 m/s 95s 96s 96s 97s 95s 96s 96s 97s
vířící voda 25s 26s 26,5s 34s 25s 26,5s 27s 35s
TAB. 2: Maximální rychlost proudění měřícího média
Médium Délka stonku L [mm]      
  160 250 400 630
vodní pára a vzduch [m/s] 25 25 2,5 1
voda [m/s] 3 3 1,5 0,2
TAB. 3: Odolnost a stálost proti vibracím
Parametry mechanického kmitání Délka stonku L [mm]      
  160 250 400 630
frekvence [Hz] 10 až 500      
amplituda posuvu [mm] 0,2 0,15 0,15 0,075
zrychlení [m.s-2] 29,4 19,6 19,6 9,8

Kontakty

TRESTON spol. s r.o.
Částkov 40
687 12 Bílovice

i
IČ: 26221217
+420 572 580 021 (sekretariát)
+420 572 580 022 (obchodní oddělení)
+420 739 442 121 (obchodní oddělení)
+420 572 580 024 (fax)

Máte dotaz? Kontaktujte nás!