+420 572 580 021

Odporové snímače teplot bez jímky

  • 121-240 PtTI

Odporový snímač teploty bez jímky pro průmyslové použití s převodníkem T/I.

Více informací o produktu:

Odporový snímač teploty bez jímky pro průmyslové použití s převodníkem T/I

Vodiče z měřicí vložky jsou vedeny do hlavice z hliníkové slitiny s převodníkem a výstupní svorkovnicí. Snímač je opatřen šroubením pro upevnění do příslušné armatury. Převodník pracuje jako pasivní vysílač v proudové smyčce. Výstupní signál je lineární s teplotou. Signál z odporového teplotního snímače Pt 100 je přiveden do převodníku dvouvodičově. Výstup převodníku slouží zároveň k jeho napájení. Je vyráběna celá řada měřicích rozsahů. Standardně vyráběné měřicí rozsahy jsou uvedeny v objednací tabulce v tomto katalogovém listu. Po dohodě s výrobcem je možno vyrobit i jiné měřicí rozsahy. Převodník není vybaven galvanickým oddělením.

Odporový snímač teploty je určen pro dálkové měření teploty tekutin, páry, vzduchu a jiných médií v teplotním intervalu -50 až +200°C v průmyslu. Výstup ze snímače je normalizovaný 4 ÷ 20 mA.

Hlavice je ze slitiny hliníku, lakována. šroubení je z oceli tř.17, Stonková trubka měřicí vložky je z oceli 17 240 (odpovídá W.Nr. 1.4301 dle DIN).

Činnost podle této statě smí vykonávat pracovníci alespoň znalí dle §5 vyhlášky 50/1978 Sb., resp. 51/1978 Sb. Snímač teploty s převodníkem MODEL 121- 240 PtTI se upevňuje šroubováním do armatury pomocí závitu M12x1,5 ( G 1/4″ ). K utěsnění se použije těsnící podložka dodávaná se snímačem. Dotažení se provede pomocí stranového klíče OK 19 . Nedotahovat snímač za hlavici! Připojovací kabely se provlečou těsnící průchodkou a vývody se zapojí dle obr.2. Vnitřní průměr těsnění musí odpovídat průměru kabelu. Těsnící průchodka kabelu se dokonale utáhne pomocí stranového klíče OK 17. Nakonec se přišroubuje krycí víčko. Doporučuje se orientovat hlavici snímače tak, aby průchodka kabelu nebyla orientována směrem nahoru.

Pracovní podmínky:
Teplota okolního prostředí -20 až +70°C
Relativní vlhkost do 95% (při teplotě okolí +40°C)
Atmosférický tlak 84 až 107 kPa

Snímače se mohou umístit v libovolné poloze tak, aby vývodka nebyla situována směrem nahoru.

Snímač je možno použít pro maximální teplotu měřeného média +200°C.

Technické parametry snímače:
– Teplotní senzor Pt 100 dle ČSN 25 8306 (DIN 43 760, IEC 751)
– Zapojení senzoru dvouvodičově
– Třída přesnosti B dle ČSN 25 8306 (IEC 751)
– Přesnost čidla Pt 100B Dt = ±(0.30 + 0.005 x |t|) [°C]
– Celková chyba snímače je dána součtem chyb čidla teploty a převodníku
– Izolační odpor v normálním prostředí min. 20 M Ωů
– Elektrická pevnost izolace 500 V / 50 Hz
– Krytí svorkovnice IP 54
– Přípustný průřez připojovacích vodičů 0,35 až 1,5 mm⊃;
– Provozní tlak snímače PN 16
Technická data převodníku:
– napájecí napětí převodníku   12 až 30 VDC (ochrana proti přepólování napájecího napětí)
– max. hodnota zatěžovacího odporu v proudové smyčce při
Vs = 24 V DC
  600 Ω
– výstupní signál   4 až 20 mA
– linearizace   průběh R/T je linearizován
– proud protékající čidlem teploty   < 1 mA
– proud při přerušení čidla teploty   < 28 mA
– proud při zkratu čidla teploty   < 3,9 mA
– chyby (ČSN IEC 770) – základní chyba 0.1%
  – hystereze 0.02%
  – opakovatelnost 0.03%
  – linearita 0.04%
– teplotní závislosti (ČSN IEC 770) – chyba nuly 0.1% / 10K
  – chyba rozpětí 0.1% / 10K
  – max. chyba 0.2% / 10K
– napěťové závislosti (ČSN IEC 770)   < 0,008% / 1V
– vliv zatěžovacího odporu   < 0.01% / 100 Ω
– odolnost proti rušení   dle IEC 801
– dlouhodobá stabilita a drift převodníku   0.006% / 500 hodin
– měřicí rozsahy   viz. Objednací tabulka
Způsob objednávání:
V objednávce se uvádí: – název
  – počet kusů
  – objednací číslo dle tabulky (viz 4. strana kat. listu)
Příklad objednávky: Odporový snímač teploty bez jímky MODEL 121-240 PtTI 6ks
  obj. č.: 121- 240 150 250 1 0 ÷ +100°C

  • 121-Ni1000

Odporový snímač teploty bez jímky pro průmyslové použití.

Více informací o produktu:

Odporový snímač teploty bez jímky pro průmyslové použití

Vodiče z měřicí vložky jsou vedeny do hlavice z hliníkové slitiny s výstupní svorkovnicí. Snímač je opatřen šroubením pro upevnění snímače do příslušné armatury. Výstupní signál odpovídá DIN 43 760. Signál z odporového teplotního snímače Ni 1000 je přiveden do svorkovnice dvouvodičově.

Odporový snímač teploty je určen pro dálkové měření teploty tekutin, páry, vzduchu a jiných médií v teplotním intervalu -50 až +150°C v průmyslu.

Hlavice je ze slitiny hliníku, lakována. šroubení je z oceli tř.17, leštěn. Stonková trubka měřicí vložky je z oceli 17 240 (odpovídá W.Nr. 1.4301 dle DIN).

Činnost podle této statě smí vykonávat pracovníci alespoň znalí dle §5 vyhlášky 50/1978 Sb., resp. 51/1978 Sb. Snímač teploty MODEL 121 – Ni 1000 se upevňuje šroubováním do armatury pomocí závitu M12x1,5 ( G 1/4″ ). K utěsnění se použije těsnící podložka dodávaná se snímačem. Dotažení se provede pomocí stranového klíče OK 19. Nedotahovat snímač za hlavici! Připojovací kabely se provlečou těsnící průchodkou a vývody se zapojí dle obr.2. Vnitřní průměr těsnění musí odpovídat průměru kabelu. Těsnící průchodka kabelu se dokonale utáhne pomocí stranového klíče OK 17. Nakonec se přišroubuje krycí víčko. Doporučuje se orientovat hlavici snímače tak, aby průchodka kabelu nebyla orientována směrem nahoru.

Pracovní podmínky:
Teplota okolního prostředí -50 až +100°C
Relativní vlhkost do 95% (při teplotě okolí +40°C)
Atmosférický tlak 84 až 107 kPa

Snímače se mohou umístit v libovolné poloze tak, aby vývodka nebyla situována směrem nahoru.

Snímač je možno použít pro maximální teplotu měřeného média +150°C.

Technické parametry snímače:
– Teplotní senzor Ni 1000 dle DIN 43 760
– Zapojení senzoru dvouvodičově
– Tolerance jmen. odporu čidla v 0°C 0,2 % dle DIN 43 760
– Izolační odpor v normálním prostředí min. 20 M Ωů
– Elektrická pevnost izolace 500 V / 50 Hz
– Krytí svorkovnice IP 55
– Přípustný průřez připojovacích vodičů 0,35 až 1,5 mm⊃;
– Provozní tlak snímače PN 16
Způsob objednávání:
V objednávce se uvádí: – název
  – počet kusů
  – objednací číslo dle tabulky (viz 3. strana kat. listu)
Příklad objednávky: Odporový snímač teploty bez jímky MODEL 121- Ni 1000 6ks
  obj. č.: 121- Ni 1000 150 250 1
TAB. 1: Časová konstanta snímače teploty
Délka nástavku H=150mm       H=400mm      
Délka stonku 160 250 400 630 160 250 400 630
vzduch 3 m/s 95s 96s 96s 97s 95s 96s 96s 97s
vířící voda 25s 26s 26,5s 34s 25s 26,5s 27s 35s
TAB. 2: maximální rychlost proudění měřícího média
Médium Délka stonku L [mm]
160 250 400 630
vodní pára a vzduch [m/s] 25 25 2,5 1
voda [m/s] 3 3 1,5 0,2
TAB.3: Odolnost a stálost proti vibracím
Parametry mechanického kmitání Délka stonku L [mm]
160 250 400 630
frekvence [Hz] 10 až 500
amplituda posuvu [mm] 0,2 0,15 0,15 0,075
zrychlení [m.s-2] 29,4 19,6 19,6 9,8

  • 121-Pt100

Odporový snímač teploty bez jímky pro průmyslové použití.

Více informací o produktu:

Odporový snímač teploty bez jímky pro průmyslové použití

Vodiče z měřicí vložky jsou vedeny do hlavice z hliníkové slitiny s výstupní svorkovnicí. Snímač je opatřen šroubením pro upevnění do příslušné armatury. Výstupní signál odpovídá DIN IEC 751. Signál z odporového teplotního snímače Pt 100 je přiveden do svorkovnice dvouvodičově nebo třívodičově.

Odporový snímač teploty je určen pro dálkové měření teploty tekutin, páry, vzduchu a jiných médií v průmyslu v teplotním intervalu -50 a. +200°C.

Hlavice je ze slitiny hliníku, lakována. šroubení je z oceli tř.17, . Stonková trubka měřicí vložky je z oceli 17 240 (odpovídá W.Nr. 1.4301 dle DIN).

Činnost podle této statě smí vykonávat pracovníci alespoň znalí dle §5 vyhlášky 50/1978 Sb., resp. 51/1978 Sb. Snímač teploty MODEL 121- Pt 100 se upevňuje .roubováním do armatury pomocí závitu M12x1,5 ( G 1/4 ” ). K utěsnění se použije těsnící podložka dodávaná se snímačem. Dotažení se provede pomocí stranového klíče OK 19. Nedotahovat snímač za hlavici! Připojovací kabely se provlečou těsnící průchodkou a vývody se zapojí dle obr.2. Vnitřní průměr těsnění musí odpovídat průměru kabelu. Těsnící průchodka kabelu se dokonale utáhne pomocí stranového klíče OK 17. Nakonec se přišroubuje krycí víčko. Doporučuje se orientovat hlavici snímače tak, aby průchodka kabelu nebyla orientována směrem nahoru.

Pracovní podmínky:
Teplota okolního prostředí -50 až +100°C
Relativní vlhkost do 95% (při teplotě okolí +40°C)
Atmosférický tlak 84 až 107 kPa

Snímače se mohou umístit v libovolné poloze tak, aby vývodka nebyla situována směrem nahoru.

Technické parametry snímače:
– Teplotní senzor Pt 100 dle ČSN 25 8306 (DIN 43 760, IEC 751)
– Zapojení senzoru dvouvodičově, třívodičově
– Třída přesnosti A nebo B dle ČSN 25 8306 (IEC 751)
– Přesnost čidla Pt100 A Dt = ±(0.15 + 0.002 x |t|) [°C]
Pt100 B Dt = ±(0.30 + 0.005 x |t|) [°C]
– Izolační odpor v normálním prostředí min. 20 M Ωů
– Elektrická pevnost izolace 500 V / 50 Hz
– Krytí svorkovnice IP 54
– Přípustný průřez připojovacích vodičů 0,35 až 1,5 mm⊃;
– Provozní tlak snímače PN 16
Způsob objednávání:
V objednávce se uvádí: – název
  – počet kusů
  – objednací číslo dle tabulky (viz 4. strana kat. listu)
Příklad objednávky: Odporový snímač teploty bez jímky MODEL 121- Pt 100 6ks
  obj. č.: 121- Pt 100 150 250 1 A4 2

  • 122-240 PtTI

Odporový snímač teploty bez jímky pro průmyslové použití s převodníkem T/I.

Více informací o produktu:

Odporový snímač teploty bez jímky pro průmyslové použití s převodníkem T/I

Vodiče z měřicí vložky jsou vedeny do hlavice z hliníkové slitiny s převodníkem a výstupní svorkovnicí. Snímač je opatřen šroubením pro upevnění do příslušné armatury. Převodník pracuje jako pasivní vysílač v proudové smyčce. Výstupní signál je lineární s teplotou. Signál z odporového teplotního snímače Pt 100 je přiveden do převodníku dvouvodičově. Výstup převodníku slouží zároveň k jeho napájení. Je vyráběna celá řada měřicích rozsahů. Standardně vyráběné měřicí rozsahy jsou uvedeny v objednací tabulce v tomto katalogovém listu. Po dohodě s výrobcem je možno vyrobit i jiné měřicí rozsahy. Převodník není vybaven galvanickým oddělením.

Odporový snímač teploty je určen pro dálkové měření teploty tekutin, páry, vzduchu a jiných médií v teplotním intervalu -50 až +200°C v průmyslu. Výstup ze snímače je normalizovaný 4 ÷ 20 mA.

Hlavice je ze slitiny hliníku, lakována. šroubení je z oceli tř.17, Stonková trubka měřicí vložky je z oceli 17 240 (odpovídá W.Nr. 1.4301 dle DIN).

Činnost podle této statě smí vykonávat pracovníci alespoň znalí dle §5 vyhlášky 50/1978 Sb., resp. 51/1978 Sb. Snímač teploty s převodníkem MODEL 121- 240 PtTI se upevňuje šroubováním do armatury pomocí závitu M12x1,5 ( G 1/4″ ). K utěsnění se použije těsnící podložka dodávaná se snímačem. Dotažení se provede pomocí stranového klíče OK 19 . Nedotahovat snímač za hlavici! Připojovací kabely se provlečou těsnící průchodkou a vývody se zapojí dle obr.2. Vnitřní průměr těsnění musí odpovídat průměru kabelu. Těsnící průchodka kabelu se dokonale utáhne pomocí stranového klíče OK 17. Nakonec se přišroubuje krycí víčko. Doporučuje se orientovat hlavici snímače tak, aby průchodka kabelu nebyla orientována směrem nahoru.

Pracovní podmínky:
Teplota okolního prostředí -20 až +70°C
Relativní vlhkost do 95% (při teplotě okolí +40°C)
Atmosférický tlak 84 až 107 kPa

Snímače se mohou umístit v libovolné poloze tak, aby vývodka nebyla situována směrem nahoru.

Snímač je možno použít pro maximální teplotu měřeného média +200°C.

Technické parametry snímače:
– Teplotní senzor Pt 100 dle ČSN 25 8306 (DIN 43 760, IEC 751)
– Zapojení senzoru dvouvodičově
– Třída přesnosti B dle ČSN 25 8306 (IEC 751)
– Přesnost čidla Pt 100B Dt = ±(0.30 + 0.005 x |t|) [°C]
– Celková chyba snímače je dána součtem chyb čidla teploty a převodníku
– Izolační odpor v normálním prostředí min. 20 M Ωů
– Elektrická pevnost izolace 500 V / 50 Hz
– Krytí svorkovnice IP 54
– Přípustný průřez připojovacích vodičů 0,35 až 1,5 mm⊃;
– Provozní tlak snímače PN 16
Technická data převodníku:
– napájecí napětí převodníku   12 až 30 VDC (ochrana proti přepólování napájecího napětí)
– max. hodnota zatěžovacího odporu v proudové smyčce při
Vs = 24 V DC
  600 Ω
– výstupní signál   4 až 20 mA
– linearizace   průběh R/T je linearizován
– proud protékající čidlem teploty   < 1 mA
– proud při přerušení čidla teploty   < 28 mA
– proud při zkratu čidla teploty   < 3,9 mA
– chyby (ČSN IEC 770) – základní chyba 0.1%
  – hystereze 0.02%
  – opakovatelnost 0.03%
  – linearita 0.04%
– teplotní závislosti (ČSN IEC 770) – chyba nuly 0.1% / 10K
  – chyba rozpětí 0.1% / 10K
  – max. chyba 0.2% / 10K
– napěťové závislosti (ČSN IEC 770)   < 0,008% / 1V
– vliv zatěžovacího odporu   < 0.01% / 100 Ω
– odolnost proti rušení   dle IEC 801
– dlouhodobá stabilita a drift převodníku   0.006% / 500 hodin
– měřicí rozsahy   viz. Objednací tabulka
Způsob objednávání:
V objednávce se uvádí: – název
  – počet kusů
  – objednací číslo dle tabulky (viz 4. strana kat. listu)
Příklad objednávky: Odporový snímač teploty bez jímky MODEL 122-240 PtTI 6ks
  obj. č.: 122- 240 150 250 1 0 ÷ +100°C

  • 122-Ni1000

Odporový snímač teploty bez jímky pro průmyslové použití.

Více informací o produktu:

Odporový snímač teploty bez jímky pro průmyslové použití

Vodiče z měřicí vložky jsou vedeny do hlavice z hliníkové slitiny s výstupní svorkovnicí. Snímač je opatřen šroubením pro upevnění snímače do příslušné armatury. Výstupní signál odpovídá DIN 43 760. Signál z odporového teplotního snímače Ni 1000 je přiveden do svorkovnice dvouvodičově.

Odporový snímač teploty je určen pro dálkové měření teploty tekutin, páry, vzduchu a jiných médií v teplotním intervalu -50 až +150°C v průmyslu.

Hlavice je ze slitiny hliníku, lakována. Nástavek je z oceli tř.17, leštěn. Stonková trubka měřicí vložky je z oceli 17 240 (odpovídá W.Nr. 1.4301 dle DIN).

Činnost podle této statě smí vykonávat pracovníci alespoň znalí dle §5 vyhlá.ky 50/1978 Sb., resp. 51/1978 Sb. Snímač teploty MODEL 122 – Ni 1000 se upevňuje šroubováním do armatury pomocí závitu M12x1,5 ( G 1/4″ ). K utěsnění se použije těsnící podložka dodávaná se snímačem. Dotažení se provede pomocí stranového klíče OK 19. Nedotahovat snímač za hlavici! Připojovací kabely se provlečou těsnící průchodkou a vývody se zapojí dle obr.2. Vnitřní průměr těsnění musí odpovídat průměru kabelu. Těsnící průchodka kabelu se dokonale utáhne pomocí stranového klíče OK 17. Nakonec se přišroubuje krycí víčko. Doporučuje se orientovat hlavici snímače tak, aby průchodka kabelu nebyla orientována směrem nahoru.

Pracovní podmínky:
Teplota okolního prostředí -50 až +100°C
Relativní vlhkost do 95% (při teplotě okolí +40°C)
Atmosférický tlak 84 až 107 kPa

Snímače se mohou umístit v libovolné poloze tak, aby vývodka nebyla situována směrem nahoru.

Snímač je možno použít pro maximální teplotu měřeného média +150°C.

Technické parametry snímače:
– Teplotní senzor Ni 1000 dle DIN 43 760
– Zapojení senzoru dvouvodičově
– Tolerance jmen. odporu čidla v 0°C 0,2 % dle DIN 43 760
– Izolační odpor v normálním prostředí min. 20 M Ωů
– Elektrická pevnost izolace 500 V / 50 Hz
– Krytí svorkovnice IP 55
– Přípustný průřez připojovacích vodičů 0,5 až 2,5 mm⊃;
– Provozní tlak snímače PN 16
Způsob objednávání:
V objednávce se uvádí: – název
  – počet kusů
  – objednací číslo dle tabulky (viz 3. strana kat. listu)
Příklad objednávky: Odporový snímač teploty bez jímky MODEL 122- Ni 1000 6ks
  obj. č.: 122- Ni 1000 150 250 1

  • 122-Pt100

Odporový snímač teploty bez jímky pro průmyslové použití.

Více informací o produktu:

Odporový snímač teploty bez jímky pro průmyslové použití

Vodiče z měřicí vložky jsou vedeny do hlavice z hliníkové slitiny s výstupní svorkovnicí. Nástavek je opatřen šroubením pro upevnění snímače do příslušné armatury. Výstupní signál odpovídá DIN IEC 751. Signál z odporového teplotního snímače Pt 100je přiveden do svorkovnice dvouvodičově, třívodičově nebo čtyřvodičově.

Odporový snímač teploty je určen pro dálkové měření teploty tekutin, páry, vzduchu a jiných médií v průmyslu v teplotním intervalu -50 až +200°C.

Hlavice je ze slitiny hliníku, lakována. šroubení je z oceli tř.17,. Stonková trubka měřicí vložky je z oceli 17 240 (odpovídá W.Nr. 1.4301 dle DIN).

Činnost podle této statě smí vykonávat pracovníci alespoň znalí dle §5 vyhlášky 50/1978 Sb., resp. 51/1978 Sb. Snímač teploty MODEL 122- Pt 100 se upevňuje šroubováním do armatury pomocí závitu M12x1,5 ( G 1/4 ” ). K utěsnění se pou.ije těsnící podložka dodávaná se snímačem. Dotažení se provede pomocí stranového klíče OK 19. Nedotahovat snímač za hlavici! Připojovací kabely se provlečou těsnící průchodkou a vývody se zapojí dle obr.2. Vnitřní průměr těsnění musí odpovídat průměru kabelu. Těsnící průchodka kabelu se dokonale utáhne pomocí stranového klíče OK 17. Nakonec se přišroubuje krycí víčko. Doporučuje se orientovat hlavici snímače tak, aby průchodka kabelu nebyla orientována směrem nahoru.

Pracovní podmínky:
Teplota okolního prostředí -50 až +100°C
Relativní vlhkost do 95% (při teplotě okolí +40°C)
Atmosférický tlak 84 až 107 kPa

Snímače se mohou umístit v libovolné poloze tak, aby vývodka nebyla situována směrem nahoru.

Technické parametry snímače:
– Teplotní senzor   Pt 100 dle ČSN 25 8306 (DIN 43 760, IEC 751)
– Zapojení senzoru   dvouvodičově, třívodičově
– Třída přesnosti   A nebo B dle ČSN 25 8306 (IEC 751)
– Přesnost čidla Pt100 A Dt = ±(0.15 + 0.002 x |t|) [°C]
  Pt100 B Dt = ±(0.30 + 0.005 x |t|) [°C]
– Izolační odpor v normálním prostředí   min. 20 M Ωů
– Elektrická pevnost izolace   500 V / 50 Hz
– Krytí svorkovnice   IP 54
– Přípustný průřez připojovacích vodičů   0,5 až 2,5 mm⊃;
– Provozní tlak snímače   PN 16
Způsob objednávání:
V objednávce se uvádí: – název
  – počet kusů
  – objednací číslo dle tabulky (viz 4. strana kat. listu)
Příklad objednávky: Odporový snímač teploty bez jímky MODEL 122- Pt 100 6ks
  obj. č.: 122 – Pt 100 150 250 1 A4 2

Kontakty

TRESTON spol. s r.o.
Částkov 40
687 12 Bílovice

i
IČ: 26221217
+420 572 580 021 (sekretariát)
+420 572 580 022 (obchodní oddělení)
+420 739 442 121 (obchodní oddělení)
+420 572 580 024 (fax)

Máte dotaz? Kontaktujte nás!