+420 572 580 021

S keramickou oddělovací membránou

 • LMK 358

Nerezová ponorná sonda výšky hladiny, kapacitní keramický senzor, průměr 39,5 mm, možnost odpojení kabelového dílu, H-Verse: HART-Komunikace, jmenovité rozsahy od 0…40 cmH2O do 0…100 mH2O (0…40 mbar do 0…10 bar).

Více informací o produktu:

Nerezová ponorná sonda výšky hladiny

Ponorná sonda LMK 358 byla vyvinuta pro kontinuální měření výšky hladiny kapalin a kalů. Základním prvkem je kapacitní keramický senzor. Nasazení na viskózní média jako jsou různé kaly, je možné po sejmutí ochranné krytky.

Pro zjednodušení údržby a skladování sond je možno snadno prostřednictvím speciálního konektoru oddělit kabelový díl. Tak jsou vyloučeny nákladné elektromontážní operace při případné záměně sond. U provedení LMK 358 H jsou teplotní závislost a nelinearita senzoru korigovány mikroprocesorovou jednotkou elektroniky. Na analogovém výstupním signálu 4 … 20 mA je superponován signál standardu HART. To umožňuje individuální dálkové nastavení parametrů (nula, rozpětí, tlumení). Sondu je možno nasadit v mnoha aplikačních oblastech: měření nízkých úrovní výšky hladiny, měření hladiny na vodních tocích, přehradních nádržích, monitoring spodních vod, čističky odpadních vod, úpravny vod, chemický a farmaceutický průmysl.

 • měření nízkých úrovní výšky hladiny
 • měření hladiny na vodních tocích, přehradních nádržích
 • monitoring spodních vod
 • čističky odpadních vod
 • úpravny vod
 • chemický a farmaceutický průmysl
 • nová možnost provedení pro zónu 0 s pružnou nerezovou ochrannou trubkou kabelu
 • dlouhodobá stabilita
 • přesnost LMK 358 dle IEC 60770: 0,35 % FSO / 0,25 % FSO
 • přesnost LMK 358 H dle IEC 60770: 0,2 % FSO H-verse: HART-Komunikace
 • na přání Ex-provedení (pouze pro 4 … 20 mA / 2-vodič)
 • LMK 358: IBExU 05 ATEX 1069 X
 • LMK 358H: FTZÚ 05 ATEX 0202 X
 • zákaznická provedení: zvláštní měřicí rozsahy

Dekontaminované přístroje s ukončenou životností je možno zaslat výrobci k bezplatné likvidaci.

 • LMK 358H

Nerezová ponorná sonda výšky hladiny, kapacitní keramický senzor, průměr 39,5 mm, možnost odpojení kabelového dílu, H-Verse: HART-Komunikace, jmenovité rozsahy od 0…40 cmH2O do 0…100 mH2O (0…40 mbar do 0…10 bar).

Více informací o produktu:

Nerezová ponorná sonda výšky hladiny

Ponorná sonda LMK 358 byla vyvinuta pro kontinuální měření výšky hladiny kapalin a kalů. Základním prvkem je kapacitní keramický senzor. Nasazení na viskózní média jako jsou různé kaly, je možné po sejmutí ochranné krytky.

Pro zjednodušení údržby a skladování sond je možno snadno prostřednictvím speciálního konektoru oddělit kabelový díl. Tak jsou vyloučeny nákladné elektromontážní operace při případné záměně sond. U provedení LMK 358 H jsou teplotní závislost a nelinearita senzoru korigovány mikroprocesorovou jednotkou elektroniky. Na analogovém výstupním signálu 4 … 20 mA je superponován signál standardu HART. To umožňuje individuální dálkové nastavení parametrů (nula, rozpětí, tlumení). Sondu je možno nasadit v mnoha aplikačních oblastech: měření nízkých úrovní výšky hladiny, měření hladiny na vodních tocích, přehradních nádržích, monitoring spodních vod, čističky odpadních vod, úpravny vod, chemický a farmaceutický průmysl.

 • měření nízkých úrovní výšky
 • hladiny měření hladiny na vodních tocích, přehradních nádržích
 • monitoring spodních vod
 • čističky odpadních vod, úpravny vod
 • chemický a farmaceutický průmysl
 • nová možnost provedení pro zónu 0 s pružnou nerezovou ochrannou trubkou kabelu
 • dlouhodobá stabilita
 • přesnost LMK 358 dle IEC 60770: 0,35 % FSO / 0,25 % FSO
 • přesnost LMK 358 H dle IEC 60770: 0,2 % FSO H-verse: HART-Komunikace
 • na přání Ex-provedení (pouze pro 4 … 20 mA / 2-vodič)
 • LMK 358: IBExU 05 ATEX 1069 X
 • LMK 358H: FTZÚ 05 ATEX 0202 X
 • zákaznická provedení: zvláštní měřicí rozsahy

Dekontaminované přístroje s ukončenou životností je možno zaslat výrobci k bezplatné likvidaci.

 • LMK 382

Nerezová ponorná sonda s kapacitním senzorem s keramickou oddělovací membránou, průměr: 39,5 mm, hydrostatické měření výšky hladiny při čištění odpadních vod, jmenovité rozsahy od, 0…40 cmH2O do 0…100 mH2O, (0…40 mbar do 0…10 bar).

Více informací o produktu:

Nerezová ponorná sonda výšky hladiny

Ponorné sondy LMK 382 a LMK 382 H byly vyvinuty speciálně pro kontinuální měření výšky hladiny kapalin v technologiích čištění odpadních vod a jinak znečištěných kapalin s podílem pevných částic.

Základem je mechanicky odolný kapacitní senzor s keramickou oddělovací membránou, s vysokou přetížitelností a velkou citlivostí. Po sejmutí ochranné krytky je možné měření hustých médií. Je možno volit podle nasazení, materiál pláště kabelu (PVC, PUR und FEP). Navíc je možno kabel chránit pružnou nerezovou trubkou, což umožňuje nasazení sondy přímo v prostředí zóny 0.

Hlavní oblasti použití:

 • měření nízkých úrovní výšky hladiny v otevřených nádržích
 • měření ve studnách a vodojemech
 • monitoring spodních vod
 • technologie čištění a úpravy vody
 • chemie, farmacie
 • čističky odpadních vod
 • úpravny vod
 • měření hladiny ve studních a v otevřených nádržích
 • monitoring spodních vod
 • měření hladiny na vodních tocích, přehradních nádržích …
 • nízká chyba vlivem teploty
 • vynikající linearita
 • dlouhodobá stabilita
 • přesnost LMK 382: 0,35 % / 0,25 % FSO IEC 60770
 • přesnost LMK 382 H: 0,2 % FSO IEC 60770
 • LMK 382 H: HART-Komunikace (nastavení nuly, rozpětí a tlumení)
 • Ex-provedení (pouze pro 4 … 20 mA / 2-vodičr)
 • LMK 382: IBExU05 ATEX 1069 X
 • LMK 382 H: FTZÚ 05 ATEX 0202 X
 • na přání:
  • ochrana kabelu
  • membrána Al2O3 99,9 %
  • další zákaznická provedení

Dekontaminované přístroje s ukončenou životností je možno zaslat výrobci k bezplatné likvidaci.

 • LMK 382H

Nerezová ponorná sonda s kapacitním senzorem s keramickou oddělovací membránou, průměr: 39,5 mm, hydrostatické měření výšky hladiny při čištění odpadních vod, jmenovité rozsahy od, 0…40 cmH2O do 0…100 mH2O, (0…40 mbar do 0…10 bar).

Více informací o produktu:

Nerezová ponorná sonda výšky hladiny

Ponorné sondy LMK 382 a LMK 382 H byly vyvinuty speciálně pro kontinuální měření výšky hladiny kapalin v technologiích čištění odpadních vod a jinak znečištěných kapalin s podílem pevných částic.

Základem je mechanicky odolný kapacitní senzor s keramickou oddělovací membránou, s vysokou přetížitelností a velkou citlivostí. Po sejmutí ochranné krytky je možné měření hustých médií. Je možno volit podle nasazení, materiál pláště kabelu (PVC, PUR und FEP). Navíc je možno kabel chránit pružnou nerezovou trubkou, což umožňuje nasazení sondy přímo v prostředí zóny 0.

Hlavní oblasti použití:

 • měření nízkých úrovní výšky hladiny v otevřených nádržích
 • měření ve studnách a vodojemech
 • monitoring spodních vod
 • technologie čištění a úpravy vody
 • chemie, farmacie
 • nízká chyba vlivem teploty
 • vynikající linearita
 • dlouhodobá stabilita
 • přesnost LMK 382: 0,35 % / 0,25 % FSO IEC 60770
 • přesnost LMK 382 H: 0,2 % FSO IEC 60770
 • LMK 382 H: HART-Komunikace (nastavení nuly, rozpětí a tlumení)
 • Ex-provedení (pouze pro 4 … 20 mA / 2-vodičr)
 • LMK 382: IBExU05 ATEX 1069 X
 • LMK 382 H: FTZÚ 05 ATEX 0202 X
 • na přání:
  • ochrana kabelu
  • membrána Al2O3 99,9 %
  • další zákaznická provedení

Dekontaminované přístroje s ukončenou životností je možno zaslat výrobci k bezplatné likvidaci.

 • LMK 457

Hydrostatické snímače výšky hladiny pro lodní výstroj, kapacitní keramický senzor, materiály: 1.4571; na přání CuNiFe, ponorné nebo přírubové provedení, jmenovité rozsahy od 0…40 cmH2O do 0…200 mH2O (0…40 mbar do 0…20 bar).

Více informací o produktu:

Hydrostatické snímače výšky hladiny pro lodní výstroj

Snímač výšky hladiny LMK 457 byl vyvinut speciálně pro aplikace v lodních výstrojích. Snímače jsou určeny pro měření výšky hladiny kapalných až pastovitých médií v otevřených nádržích. Mechanicky robustní a přitom citlivý kapacitní senzor zaručuje přesné měření i nízkých úrovní hladiny.

Materiály pouzdra – nerezová ocel 1.4571 nebo bronz CuNiFe ve spojení s řadou variant zástavby umožňují široké nasazení v oblasti stavby lodí. Je zaručena slučitelnost s médii, která přichází v této oblasti v úvahu. Snímače LMK 457 splňují požadavky pro certifikát GL a DNV (Det Norske Veritas).

 • nízká chyba vlivem teploty
 • velmi dobrá linearita
 • dlouhodobá stabilita dle IEC 60770: 0,35 % FSO / 0,25 % FSO
 • na přání Ex-provedení (pouze 4 … 20 mA / 2-vodič)
 • IBExU 05 ATEX 1069 X
 • zákaznická provedení:
  • zvláštní rozsahy
  • další provedení na přání
 • nízká chyba vlivem teploty
 • velmi dobrá linearita
 • dlouhodobá stabilita dle IEC 60770: 0,35 % FSO / 0,25 % FSO
 • na přání Ex-provedení (pouze 4 … 20 mA / 2-vodič)
 • IBExU 05 ATEX 1069 X
 • zákaznická provedení:
  • zvláštní rozsahy
  • další provedení na přání

Dekontaminované přístroje s ukončenou životností je možno zaslat výrobci k bezplatné likvidaci.

 • LMK 858

Plastová ponorná sonda výšky hladiny, kapacitní keramický senzor průměr 45 mm, možnost odpojení kabelového dílu, jmenovité rozsahy od 0…40 cmH2O do 0…100 mH2O (0…40 mbar do 0…10 bar).

Více informací o produktu:

Plastová ponorná sonda výšky hladiny

Plastová ponorná sonda byla vyvinuta pro měření výšky hladiny agresivních médií. Základním prvkem je kvalitní kapacitní senzor s keramickou membránou.

Je možno volit mezi Al2O3 keramikou 96% a 99,9%. Je možné nasazení na hustá média jako jsou například kaly. K dispozici je výběr materiálu pláště kabelu a materiálu těsnění. Pro zjednodušení údržby a skladování sond je možno snadno prostřednictvím speciálního konektoru oddělit kabelový díl. Tak jsou vyloučeny nákladné elektromontážní operace při případné záměně sond. Varianty montáže zaručují přizpůsobení sondy zástavbovým požadavkům.

Sondu je možno nasadit v mnoha aplikačních oblastech:

 • měření nízkých úrovní výšky hladiny
 • monitoring úrovně spodních vod
 • čističky a úpravny vod
 • chemický a farmaceutický průmysl
 • dlouhodobá stabilita
 • přesnost dle IEC 60770: 0,35 % FSO
 • na přání: 0,25 % FSO
 • ochrana kabelu pevnou trubkou PVC
 • zákaznická provedení:
  • zvláštní měřicí rozsahy
  • další provedení na přání

Dekontaminované přístroje s ukončenou životností je možno zaslat výrobci k bezplatné likvidaci.

Kontakty

TRESTON spol. s r.o.
Částkov 40
687 12 Bílovice

i
IČ: 26221217
+420 572 580 021 (sekretariát)
+420 572 580 022 (obchodní oddělení)
+420 739 442 121 (obchodní oddělení)
+420 572 580 024 (fax)

Máte dotaz? Kontaktujte nás!