+420 572 580 021

Senzory teploty

  • VJ – Pt 100

Odporový snímač teploty vpichovací.

Více informací o produktu:

Odporový snímač teploty vpichovací

Čidlo snímače je uloženo v nerezovém pouzdru na kterém je našroubována teflonová rukojeť. Čidlo je zapojeno dvouvodičoě. Vodič je v provedení s teflonovou izolací.

Odporový snímač teploty vpichovací se používá zejména v potravinářství pro měření teploty potravin při jejich tepelném zpracování.

Pouzdro je z nerezové oceli vhodné pro potravinářství.

Pracovní podmínky:
Teplota okolního prostředí -50 až +260°C
Atmosférický tlak 84 až 107 kPa

Teplotní snímač TSK – Pt 100 -CLAMP se upevňuje do měřícího místa pomocí svorky určené pro montáž.. Pro utěsnění spoje se použije těsnící kroužek. Pracovní poloha snímače je libovolná. Doporučuje se orientovat snímač tak, aby vývodka konektoru nesměřovala směrem nahoru. Před připojením zahnutého konektoru se zásuvkou k nainstalovanému snímači teploty se nejprve nasune těsnicí podložka na vidlici konektoru. Pak se nasune zahnutý konektor na vidlici a přitáhne šroubem v ose konektoru. Vodiče se ve vidlici konektoru připojí dle obr.2.

Technické parametry snímače:
– Teplotní senzor   Pt 100
– Třída přesnosti   B dle ČSN 25 8306 (IEC 751)
– Přesnost čidla Pt100 B Dt = ±(0.30 + 0.005 x |t|) [°C]
– Teplotní rozsah   -50 až + 260°C
– TCR   3850 ppm/K
– Izolační odpor v normálním prostředí   min. 20 M Ωů
Způsob objednávání:
V objednávce se uvádí: – název
  – počet kusů
  – objednací číslo dle tabulky (viz 2. strana kat. listu)
Příklad objednávky: Odporový snímač teploty vpichovací MODEL VJ – VJ-Pt 100 20 ks
  obj. č.: VJ – Pt 100 3000 100/150

  • TSK – Pt 100 CLAMP

Snímač teploty k zašroubování s konektorem připojení CLAMP.

Více informací o produktu:

Snímač teploty k zašroubování s konektorem připojení CLAMP

Použitý senzor teploty Pt100 je umístěn v pouzdře zalitém teplovodivou hmotou a zakončeném vidlicí konektoru. Senzory Pt jsou zapojeny dvouvodičově, třívodičově nebo čtyřvodičově. Celek je zajištěn převlečnou maticí. Pouzdro i převlečná matice jsou vyrobeny z nerezové oceli.

Snímač teploty s konektorem a připojením CLAMP je vhodný pro měření teploty tekutin v různých oblastech průmyslu, zejména ke kontrole teplotních poměrů sterilizačních procesů ve fermentačních nebo jiných zařízeních bioprocesů, dále pak pro potravinářský průmysl, zdravotnictví a měřící a regulační techniku. Výhodou je možnost odpojení konektoru s přívodními vodiči od namontovaného teplotního čidla. Snímač odolává zvýšeným vibracím.

Teplotní snímač TSK – Pt 100 -CLAMP se upevňuje do měřícího místa pomocí svorky určené pro montáž.. Pro utěsnění spoje se použije těsnící kroužek. Pracovní poloha snímače je libovolná. Doporučuje se orientovat snímač tak, aby vývodka konektoru nesměřovala směrem nahoru. Před připojením zahnutého konektoru se zásuvkou k nainstalovanému snímači teploty se nejprve nasune těsnicí podložka na vidlici konektoru. Pak se nasune zahnutý konektor na vidlici a přitáhne šroubem v ose konektoru. Vodiče se ve vidlici konektoru připojí dle obr.2.

Technická data:
– jmenovitý odpor v 0°C 100 Ω dle DIN IEC 751
– toleranční pásmo třída A ±(0,15 + 0,002|t|) dle DIN IEC 751
třída B ±(0,30 + 0,005|t|) dle DIN IEC 751
– dlouhodobá časová stabilita (10000h/150°C) 0,05%
– teplotní koeficient 3850 ppm/K dle DIN IEC 751
– teplotní závislost odporu -50 až 0°C R(t) = R(0) . (1+3,90802.10-3.t – 5,802.10-7.t2 – 4,2735.10-12.(t-100).t3)
0 až +150°C R(t) = R(0) . (1+3,90802.10-3.t – 5,802.10-7.t2)
– čas teplotní odezvy t0,5 vzduch 1 m/s 40s
– čas teplotní odezvy t0,5 olej 0,2 m/s 15s
– doporučený průměr kabelu 3,5 až 6 mm
– max. průřez vodičů pro konektor 0.75 mm⊃;
– pracovní rozsah teplot pro konektor -40 až +125°C
– pracovní rozsah teplot měřeného média -50 až +150°C
– krytí konektoru IP65
– materiál pouzdra i převlečné matice 17248
– typ CLAMP DN 40

  • TSK – Pt

Snímač teploty Pt 100 k zašroubování s konektorem odolný zvýšeným vibracím.

Více informací o produktu:

Snímač teploty k zašroubování s konektorem

Použitý senzor teploty Pt 100 je umístěn v pouzdře zalitém teplovodivou hmotou a zakončeném vidlicí konektoru. Senzory Pt jsou zapojeny dvouvodičově, třívodičově nebo čtyřvodičově. Celek je zajištěn převlečnou maticí. Pouzdro i převlečná matice jsou vyrobeny z mosazi (po dohodě s výrobcem i z nerez oceli 17 248), poniklovány nebo pasivovány.

Standardně se TSK – Pt dodává se závitem M10x1. Po konzultaci s výrobcem je možno dodat TSK – Pt s jiným závitem.

Snímač teploty k zašroubování s konektorem je vhodný pro měření teploty tekutin v různých oblastech průmyslu, např.:, měřící a regulační technika, automobilový průmysl, potravinářský průmysl, klimatizace, vytápění, zdravotnictví, stavebnictví, atd.Výhodou je možnost odpojení konektoru s přívodními vodiči od namontovaného teplotního čidla.Snímač odolává zvýšeným vibracím.

Teplotní snímač TSK – Pt se šroubuje do měřicího místa za šestihran pouzdra klíčem OK22. Pro utěsnění závitu se použije vhodný těsnící materiál, který odolá provozním parametrům měřeného média. Pracovní poloha snímače je libovolná. Doporučuje se orientovat snímač tak, aby vývodka konektoru nesměřovala směrem nahoru. Před připojením zahnutého konektoru se zásuvkou k zašroubovanému snímači teploty se nejprve nasune těsnicí podložka na vidlici konektoru. Pak se nasune zahnutý konektor na vidlici a přitáhne šroubem v ose konektoru. Vodiče se ve vidlici konektoru připojí dle obr.2.

Technická data:
– jmenovitý odpor v 0°C   100 Ω dle DIN IEC 751
– toleranční pásmo třída A ±(0,15 + 0,002|t|) dle DIN IEC 751
  třída B ±(0,30 + 0,005|t|) dle DIN IEC 751
– dlouhodobá časová stabilita (10000h/150°C)   0,05%
– teplotní koeficient   3850 ppm/K dle DIN IEC 751
– teplotní závislost odporu -50 až 0°C R(t) = R(0) . (1+3,90802.10-3.t – 5,802.10-7.t2 – 4,2735.10-12.(t-100).t3)
  0 až +150°C R(t) = R(0) . (1+3,90802.10-3.t – 5,802.10-7.t2)
– čas teplotní odezvy t0,5 vzduch 1 m/s   40s
– čas teplotní odezvy t0,5 olej 0,2 m/s   15s
– doporučený průměr kabelu   3,5 až 6 mm
– max. průřez vodičů pro konektor   0.75 mm⊃;
– pracovní rozsah teplot pro konektor   -40 až +125°C
– pracovní rozsah teplot měřeného média   -50 až +150°C
– krytí konektoru   IP65

  • TERM – KBZ

Termoelektrický izolovaný snímač teploty s kompenzačním vedením.

Více informací o produktu:

Termoelektrický snímač teploty s kompenzačním vedením

Jednoduchý izolovaný termoelektrický snímač typu “K“ v pouzdře z nerez oceli s kompenzačním vedením, o průřezu 2 x 0,5mm. Plášť termočlánku je v mater. provedení INCONEL 600 (2.4816) o průměru 3mm.

Pokud bude snímač teploty vystaven ztíženým podmínkám (mechanické namáhání, vibrace, provoz ve vlhkém prostředí), uveďte tuto skutečnost v objednávce. Na základě vašeho požadavku můžete konzultovat konstrukci snímače vzhledem k jiné provozní teplotě nebo provedení pouzdra jako zákaznický speciál.

Termoelektrický snímač teploty je vhodný pro měření teploty tekutin, páry, vzduchu a jiných médií v různých oblastech průmyslu, např. měřící a regulační technika, automobilový průmysl, potravinářský průmysl, chemický průmysl, oblast zpracování plastu, atd.

Velmi krátký čas teplotní odezvy, malé rozměry.

Technická data:
Termočlánek typ K, jednoduchý, izolovaný
  třída přesnosti 2 dle IEC 584
Průměr pláště termočlánku 3 mm
Materiál pláště termočlánku INCONEL 600 (2.4816)
Měřící rozsah snímače -50 ÷ +600 °C
Kabel kompenzační vedení průřez 2 x 0,5mm, silikonová izolace
  (DIN IEC 584 kl.B), vnější průměr izolace 4,7mm
Pouzdro snímače nerez ocel 17 240

  • TERM – KM

Termoelektrický izolovaný snímač teploty s kompenzačním vedením k zašroubování.

Více informací o produktu:

Termoelektrický snímač teploty s kompenzačním vedením

Jednoduchý izolovaný termoelektrický snímač typu “K“ v pouzdře se závitem M10 (vyrobeno z nerez oceli 17 240) s kompenzačním vedením, o průřezu 2 x 0,5mm. Plášť termočlánku je v mater. provedení INCONEL 600 (2.4816) o průměru 3mm.

Pokud bude snímač teploty vystaven ztíženým podmínkám (mechanické namáhání, vibrace, provoz ve vlhkém prostředí), uveďte tuto skutečnost v objednávce. Na základě vašeho požadavku můžete konzultovat konstrukci snímače vzhledem k jiné provozní teplotě nebo provedení pouzdra jako zákaznický speciál.

Termoelektrický snímač teploty je vhodný pro měření teploty tekutin, páry, vzduchu a jiných médií v různých oblastech průmyslu, např. měřící a regulační technika, automobilový průmysl, potravinářský průmysl, chemický průmysl, oblast zpracování plastu, atd.

Velmi krátký čas teplotní odezvy, malé rozměry.

Teplotní snímač TSK – Ni se šroubuje do měřicího místa za šestihran pouzdra klíčem OK22. Pro utěsnění závitu se použije vhodný těsnící materiál, který odolá provozním parametrům měřeného média. Pracovní poloha snímače je libovolná. Doporučuje se orientovat snímač tak, aby vývodka konektoru nesměřovala směrem nahoru. Před připojením zahnutého konektoru se zásuvkou k zašroubovanému snímači teploty se nejprve nasune těsnicí podložka na vidlici konektoru. Pak se nasune zahnutý konektor na vidlici a přitáhne šroubem v ose konektoru. Vodiče se ve vidlici konektoru připojí dle obr.2.

Technická data:
Termočlánek typ K, jednoduchý, izolovaný
  třída přesnosti 2 dle IEC 584
Průměr pláště termočlánku 3 mm
Materiál pláště termočlánku INCONEL 600 (2.4816)
Měřící rozsah snímače -50 ÷ +600 °C
Kabel kompenzační vedení průřez 2 x 0,5mm, silikonová izolace
  (DIN IEC 584 kl.B), vnější průměr izolace 4,7mm
Pouzdro snímače nerez ocel 17 240

Obr.1: Rozměrový nákres

  • TERM – KPR

Termoelektrický izolovaný snímač teploty s kompenzačním vedením s pružinou.

Více informací o produktu:

Termoelektrický snímač teploty s kompenzačním vedením

Jednoduchý izolovaný termoelektrický snímač typu “K“ v pouzdře z nerez oceli, zakončeném pružinou, která zvyšuje odolnost vodiče proti ohybu. Kompenzační vedení má průřez 2 x 0,5mm. Plášť termočlánku je v mater. provedení INCONEL 600 (2.4816) o průměru 3mm.

Pokud bude snímač teploty vystaven ztíženým podmínkám (mechanické namáhání, vibrace, provoz ve vlhkém prostředí), uveďte tuto skutečnost v objednávce. Na základě vašeho požadavku můžete konzultovat konstrukci snímače vzhledem k jiné provozní teplotě nebo provedení pouzdra jako zákaznický speciál.

Termoelektrický snímač teploty je vhodný pro měření teploty tekutin , páry, vzduchu a jiných médií v různých oblastech průmyslu, např. měřící a regulační technika, automobilový průmysl, potravinářský průmysl, chemický průmysl, oblast zpracování plastu, atd.

Velmi krátký čas teplotní odezvy, malé rozměry.

Technická data:
Termočlánek typ K, jednoduchý, izolovaný
  třída přesnosti 2 dle IEC 584
Průměr pláště termočlánku 3 mm
Materiál pláště termočlánku INCONEL 600 (2.4816)
Měřící rozsah snímače -50 ÷ +600 °C
Kabel kompenzační vedení průřez 2 x 0,5mm, silikonová izolace
  (DIN IEC 584 kl.B), vnější průměr izolace 4,7mm
Pouzdro snímače nerez ocel 17 240

Kontakty

TRESTON spol. s r.o.
Částkov 40
687 12 Bílovice

i
IČ: 26221217
+420 572 580 021 (sekretariát)
+420 572 580 022 (obchodní oddělení)
+420 739 442 121 (obchodní oddělení)
+420 572 580 024 (fax)

Máte dotaz? Kontaktujte nás!