+420 572 580 021

Univerzální vrstvová topidla

  • 555 TLV 30

Topný element na lištu DIN TS35.

Více informací o produktu:

Topný element na lištu DIN TS35

Topný element na lištu DIN je určen pro pomocný ohřev rozvaděčových skříní u nichž vnitřní teplota klesá pod bod mezní pracovní teploty teplotně choulostivých součástí.

Topidlo 555 TLV 30 se upevňuje nasunutím na lištu DIN TS35. Nejprve nasadíme horní trn držáku topidla na horní hranu lišty a pomocí šroubováku (max. 4x1mm) povysuneme jemným páčením zámek dolního aretačního trnu. Dotlačíme spodní část topidla na lištu a poté zámek uvolníme. Tím se topidlo přichytí na lištu. Obdobně lze topidlo z lišty sejmout. Připojovací kabely se zapojí do svorkovnice dle obr.1 a platných předpisů. Topidla se montují do spodní řady v rozvaděči, nebo do řady těsně pod vyhřívané prvky. Účinnost vytápění se výrazně zvýší dobrým utěsněním spár a otvorů v rozvaděči a jeho tepelnou izolací. Topidlo 555 TLV 30 je určeno výhradně k montáži do rozvaděčů, či rozvodných skříní, kde je žádáno vytápění teplotně choulostivých součástí.

Není dovoleno je poušívat v místech, kde hrozí zaplavení vodou, v prostorách s nebezpečím výbuchu a v rozvaděčích se snadno vznětlivých a hořlavých materiálů.

Technická data:
– napájecí napětí 230 VAC ± 10% 50 ÷ 60 Hz
– napájecí proud max. 130 mA
– max. příkon 30 VA
– max. teplota chladiče +80 °C (při teplotě okolí +30 °C)
– teplota okolí provozní -20 a. +30°C
– krytí IP 00
– el. pevnost izolace 4 kV /1min (svorkovnice – chladič)
Způsob objednávání:
V objednávce se uvádí: – název
  – počet kusů
  – objednací číslo
Příklad objednávky: 555 TLV 30 100 ks
  obj. č.: 555 TLV 30

  • TLVT

Univerzální topidla o výkonu 10, 15, 30, 50, 100, 150, 300W, napájení 24, 110, 230V, malé rozměry, vysoká účinnost.

Více informací o produktu:

Univerzální vrstvová topidla TLVT

Primární strana zdroje je napájena síťovým napětím, jež je přivedeno na transformátor přes tavnou pojistku. Sekundární stranu tvoří stabilizovaný zdroj vybavený dvoustopňovou elektronickou pojistkou s indikací přetížení. Zdroj je odolný proti trvalému zkratu na výstupu.

Univerzální vrstvová topidla TLVT jsou vyrobena hybridní technologií tlustých vrstev na korundové keramice. Díky této konstrukci je zaručen perfektní odvod tepla z topné části elementu, téměř okamžitý start a výborné elektrické vlastnosti. Topidla se používají všude tam, kde je potřeba sloučit rychlou reakci, malý zástavbový prostor, plošné vytápění a relativně nízkou povrchovou teplotu s přijatelnými ekonomickými náklady.

Činnost podle této statě smí vykonávat pracovníci alespoň znalí dle §5 vyhlášky 50/1978 Sb., resp. 51/1978 Sb.Topidlo provedení I se připevňuje na chladič, resp. ohřívaný předmět buď lepením teplotně vodivým lepidlem, nebo je nutno použít přítlačného držáku z nevodivého materiálu (např. teflon). Lepidlo i držák musí odolat provozní teplotě topidla. Topidla provedení II a III se připevňují pomocí šroubů M4 resp. M5. Pro lepší přenos tepla se doporučuje opatřit stykovou plochu topidla vrstvou materiálu zlepšujícího tepelnou vodivost (silikonová pasta) . Přívody se připojí na napájecí napětí dle platných předpisů.

Není dovoleno připojovat topidlo na napájecí napětí bez předchozí montáže na ohřívaný předmět! Teplota topidla nesmí přestoupit 150°C! Topidla TLVT jsou určena k zástavbě do zařízení a není dovoleno je provozovat tam, kde hrozí přímý dotyk obsluhy s topidlem, nebo v prostředí, kde hrozí nebezpečí zaplavení, orosení topidla vodou či nebezpečí výbuchu. Topidla TLVT jsou dodávána jako stavební dílec vyšších konstrukčních celků. Zajištění zvýšeného krytí topidla v daném konstrukčním celku (zařízení), jakož i schválení u EZÚ je věcí konstruktéra tohoto zařízení. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím výrobku.

Technická data:
– příkon topidla 15, 30, 50, 100, 150, 300 W
– napájecí napětí 230, 110 Vac (Vdc)
– rozměry viz. tab. 1
– max. povrchová teplota topidla 150°C
– krytí IP 00
– el.pevnost izolace (topidlo – chladič) 4 kV
Tab. 1: Zástavbové rozměry topidel
Rozměr A [mm] B [mm] C [mm] R [mm]
Typ I II III I II III II III
Výkon 15 W 35 35 35 19 30 40 4 4 4,2
30 W 41 41 41 25 35 45 4 4 4,2
50 W 41 41 41 25 35 45 4 4 4,2
100 W 77 80 80 51 70 90 7,5 7,5 5,2
150 W 77 80 80 51 70 90 7,5 7,5 5,2
300 W 77 80 80 51 70 90 7,5 7,5 5,2
Tab. 3: Standardně vyráběná řada topidel TLVT
výkon – napětí 24 V 110 V 230 V
15 W X X
30 W X
50 W X *) X X
100 W X
150 W X
300 W X

*) TLVT 50 24 – rozměr typ I 27 x 47mm

Způsob objednávání:
V objednávce se uvádí: – název
  – počet kusů – minimální objednávka 50 ks od jednoho druhu
  – objednací číslo dle tabulky (viz 2. strana kat. listu)
Příklad objednávky: Vrstvové topidlo TLVT 15 230 100 ks
  obj. č.: TLVT 15 230 1 310

Kontakty

TRESTON spol. s r.o.
Částkov 40
687 12 Bílovice

i
IČ: 26221217
+420 572 580 021 (sekretariát)
+420 572 580 022 (obchodní oddělení)
+420 739 442 121 (obchodní oddělení)
+420 572 580 024 (fax)

Máte dotaz? Kontaktujte nás!