+420 572 580 021

Zobrazovače a regulátory

  • ATS

Regulátor teploty na lištu DIN TS35.

Více informací o produktu:

Regulátor teploty na lištu DIN TS35

Tyto regulátory s displejem jsou konstruovány jako dvoustavové regulátory (regulace ON/OFF), které porovnávají nastavenou a měřenou teplotu a při dosažení nastavené teploty umožňují přepínání galvanicky oddělených kontaktů. Regulátory jsou tvořeny plastovou krabičkou, jejíž součástí jsou ovládací tlačítka, displej, signalizační diody a svorkami pro připojení čidel teploty, napájení a svorkovnicí, ke které jsou připojeny výstupní kontakty relé. Displej regulátoru zobrazuje v průběhu měření okamžitou hodnotu měřené teploty postupně z obou čidel. Nastavení jednotlivých parametrů se provádí pomocí dvou ovládacích tlačítek.

Regulátor je určen pro měření a zobrazení teploty z jednoho, nebo dvou čidel teploty. Pomocí dvou releových výstupů může být prováděna regulace teploty na základě změřené teploty od jednotlivých čidel. Digitální snímač teploty je určen pro dálkové měření teploty tekutin, páry, vzduchu a jiných médií v teplotním intervalu -55 až +125°C. Snímač je použitelný všeobecně v průmyslu, např. vytápění, klimatizace, měřící a řídící technika atd.

Činnost podle této statě smí vykonávat pracovníci alespoň znalí dle §5 vyhlášky 50/1978 Sb., resp. 51/1978 Sb. Regulátor se upevňuje nasunutím na lištu DIN TS35. Nejprve nasadíme horní trn držáku krabičky na horní hranu lišty a pomocí šroubováku (max. 4x1mm) povysuneme jemným páčením zámek dolního aretaeního trnu. Dotlačíme spodní část krabičky na lištu a poté zámek uvolníme. Tím se krabička přichytí na lištu. Obdobně lze krabičku z lišty sejmout. Připojovací kabely se zapojí dle obr.1.

Teplota v okolí krabičky s regulátorem smí dosáhnout za provozu maximálně +60°C. Regulátor je možno umístit v libovolné poloze.

Technické parametry regulátoru:
– počet vstupů 2
– vstupní signál odporové snímače Pt ,Ni
  termočlánkové snímače J , K ,L , T
  polvodičové snímače Termistory NTC , PTC
– chyba měčení 0,2% z hodnoty ±2 digity
– rozlišení 0,1 °C
– rozsah nastavení – 50 a. +250°C krok 0,1°C
– display 4-mistný rudé LED , vý.ka znaků 10 mm
– nastavení jasu 4 úrovně
– napájecí napětí 7 a. 36 V AC/DC
  230 V AC
– max. zati.itelnost RELÉ 230 V AC /6A
Provozní podmínky zařízení:
– teplota okolního prostoedí -5 až +60°C
– relativní vlhkost max.85% ( při teploti okolí + 25°C )
– atmosférický tlak 84 až 107 kPa
– krytí IP 20
– přípustný průřez připojovacích vodičů 0,35 až 1,5 mm⊃;
– rozměry ( V x Š x H ) 90 x 67 x 65 mm
– materiál krabičky ABS samozhášivý UL94-VO
– odolnost krabičky proti ohni samozhášivý plast
Způsob objednávání:
V objednávce se uvádí: – název
  – počet kusů
  – objednací číslo dle tabulky (viz 4. strana kat. listu)
Příklad objednávky: Regulátor teploty MODEL ATS 10 ks
  obj. č.: ATS 2 1 2 2

  • HB-01

Měřící a zobrazovací dvoukanálová jednotka s napěťovým nebo proudovým výstupem.

Více informací o produktu:

Měřící a zobrazovací dvoukanálová jednotka s napěťovým nebo proudovým výstupem

Jednotka se skládá ze dvou kusů digitální zobrazovací jednotky DZJP, dvou kusů konektorů pro připojení čidel a dvou kusů konektorů napěťového, nebo proudového výstupu. Dílčí změny nastavených parametrů v ramci zvoleného vstupu lze provést pomocí tří ovládacích tlačítek.

Měřící a zobrazovací dvoukanálová jednotka je určena pro převod a zobrazení průmyslových signálů z odporových snímačů teploty, termočlánků, odporových snímačů polohy, napětí nebo proudu na unifikované prumyslové signály.

Teplota v okolí smí dosáhnout za provozu maximálně +60°C.

Technická data:
– počet vstupů 2
– vstupní signál odporové snímače Pt, Ni
termočlánkové snímače B, E, J, K, N, L, R, S, T
odporové vysílače – potenciometr, reostat
– chyba měření (dle ČSN IEC 770)  
      Pt, Ni max ± (0,1% +0,1°C) – čtyřvodičové připojení čidla
max ± (0,1% +0,15°C) – třívodičové připojení čidla
      Termočlánek E, J, K, L, T max ± (0,1% +0,15°C) – bez kompenzace studeného konce
      Termočlánek B, S, R, N max ± (0,1% +0,15°C) – bez kompenzace studeného konce
      Reostat, potenciometr max ± (0,1% +50 m Ω)
      U max ± (0,1% + 50 mV)
– teplotní závislosti (dle ČSN IEC 770) 0,05% / 10°C
– výstupní signál (galvanicky oddělený) pasivní 4 až 20 mA
aktivní 0 až 20 mA; 4 až 20 mA; 0 až 5V; 0 až 10V
– displej 5-mistný LED, výška znaků 14,2 mm
– napájecí napětí 230 V AC
– vzájemné galvanické oddělení všech násl. částí napájecí, vstupní, analogový výstup, komunikační linka
– elektrická pevnost 4 kV / 50Hz / 1min
Provozní podmínky zařízení:
– teplota okolního prostoedí -20 až +60°C
– relativní vlhkost max.88% bez kondenzace
– atmosférický tlak 84 až 107 kPa
– krytí IP 40
– rozměry ( V x Š x H ) 225 x 180(210) x 210 mm
TAB. 1: Varianty vstupních signálů
TYP MĚŘICÍ ROZSAH MIN. ROZPĚTÍ POZNÁMKA
ODPOROVÉ SNÍMAČE TEPLOTY
Pt 100 ( a = 0,00385 /°C) -200 ÷ 850°C 25 K Připojení snímače 2, 3, 4vodičově. 3 a 4vodičové zapojení kompenzuje vliv odporu přívodů.
Pt 1000 ( a = 0,00385 /°C) -200 ÷ 850°C 25 K Nastavitelný začátek a konec měřicího rozsahu. Jiné snímače lze naprogramovat po dohodě s výrobcem.
Ni 100 ( a = 0,00618 /°C) -60 ÷ 180°C 20 K Připojení snímače 2, 3, 4vodičově. 3 a 4vodičové zapojení kompenzuje vliv odporu přívodů.
Ni 1000 ( a = 0,00618 /°C) -60 ÷ 180°C 20 K Nastavitelný začátek a konec měřicího rozsahu. Jiné snímače lze naprogramovat po dohodě s výrobcem.
TERMOČLÁNKY
B (Pt30Rh – Pt6Rh) +100 ÷ 1820°C 500 K Zaručované chyby měření v těchto intervalech: +500°C ÷ 1820°C
E (NiCr – CuNi) -200 ÷ 1000°C 100 K -200°C ÷ 0°C; 0°C ÷ 1000°C; -50°C ÷ 200°C
J (Fe – CuNi) -100 ÷1200°C 100 K -100°C ÷ 0°C; 0°C ÷ 1200°C; -50°C ÷ 200°C
K (NiCr – NiAl) -200 ÷ 1370°C 100 K -200°C ÷ 0°C; 0°C ÷ 1370°C; -50°C ÷ 200°C
L (NiCr – CuNi) -200 ÷ 900°C 100 K -200°C ÷ 0°C; 0°C ÷ 800°C; -50°C ÷ 200°C
R (Pt13Rh – Pt) 0 ÷ 1767°C 500 K +100°C ÷ 1767°C
S (Pt10Rh – Pt) 0 ÷ 1767°C 500 K +100°C ÷ 1767°C
T (Cu – CuNi) -200 ÷ 400°C 100 K -200°C ÷ 0°C; 0°C ÷ 400°C; -50°C ÷ 200°C
Nastavitelný začátek a konec měřicího rozsahu. Jiné typy termočlánků lze naprogramovat po dohodě s výrobcem. Měření teploty studeného konce:interně Ni 100 (Pt100), externě Pt 100, Ni 100 (připojeno třívodičově)
ODPOROVÉ VYSÍLAČE
POTENCIOMETR 0 ÷ 4000 Ω 20 Nastavitelný začátek a konec měřicího rozsahu. Připojení potenciometru 3 nebo 4vodičově. 4vodičové zapojení kompenzuje vliv odporu přívodů.
REOSTAT 0 ÷ 4000 Ω 20 Nastavitelný začátek a konec měřicího rozsahu. Připojení reostatu 2, 3 nebo 4vodičově. 3 a 4vodičové zapojení kompenzuje vliv odporu přívodů.
OSTATNÍ
stejnosměrné napětí 0 ÷ 1 V 5 mV
stejnosměrný proud 0 ÷ 200 mA 40 mA Bočníkový odpor 5 Ωů
0 ÷ 20 mA 4 mA Bočníkový odpor 50 Ωů
0 ÷ 2 mA 0,4 mA Bočníkový odpor 500 Ωů
0 ÷ 0,2 mA 0,04 mA Bočníkový odpor 5000 Ωů
Způsob objednávání:
V objednávce se uvádí: – název
  – počet kusů
  – objednací číslo dle tabulky pro 1. kanál a pro 2. kanál
Příklad objednávky:  
  Regulátor teploty MODEL HB-01 10 ks
obj. č.: HB – 01 1 3 1 0 0 010 0/+200°C 1. kanál
1 3 1 0 0 010 0/+100°C 2. kanál

Kontakty

TRESTON spol. s r.o.
Částkov 40
687 12 Bílovice

i
IČ: 26221217
+420 572 580 021 (sekretariát)
+420 572 580 022 (obchodní oddělení)
+420 739 442 121 (obchodní oddělení)
+420 572 580 024 (fax)

Máte dotaz? Kontaktujte nás!